Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Deze handleiding is opgesteld om u te helpen bij het downloaden en installeren van PrestaShop 1.7.

Alle stappen van het proces worden gedetailleerd uitgelegd met tips van trucs zodat u alles uit PrestaShop kunt halen. Zorg ervoor dat u de instructies ten minste één keer doorneemt voordat u verdergaat met de installatie.

De hoofdstukken dienen opeenvolgend te worden gelezen. Het hoofdstuk Wat u nodig hebt om aan de slag te gaan dient bijvoorbeeld als eerste te worden gelezen. Er mogen geen instructies worden overgeslagen. Het is bijvoorbeeld belangrijk om te beschikken over de juiste omgeving voor uw exemplaar voor PrestaShop; alleen dan zijn de prestaties optimaal.

 

 

  • No labels