Child pages
  • Monitorowanie Twojego katalogu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Monitorowanie Twojego Katalogu

Strona monitorowania wyświetla części Twojego sklepu, którym musisz poświecić więcej uwagi, aby dobrze zarządzać katalogiem i upewnić się, że nic nie wymyka się z pod kontroli.

Widać 4 sekcje:

  • Lista pustych kategorii. Pokazuje Ci kategorie, które nie mają żadnych produktów. Puste kategorie należy usunąć, albo uzupełnić produktami. To uniemożliwia klientom znajdowanie się w pustej kategorii.
  • Lista produktów z atrybutami i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Pokazuje Ci produkty, które nie są już w sprzedaży. Jeśli nie widzisz dobrego powodu, dla którego nie powinny być offline, możesz je ponownie umieścić "Online".
  • Lista produktów bez atrybutów i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Podobnie jak w poprzednim przypadku, znajdź powód dla którego warto przywrócić te produkty on line.
  • Ilość nieaktywnych produktów. Daje Ci listę produktów, które zostały wyłączone i nie są widoczne dla Twoich klientów. Zastanów się czy chcesz je włączyć po uzupełnieniu  stanu magazynowego czy chcesz je usunąć.

Strona monitorowania powinna być sprawdzana regularnie, aby poprawić zarządzanie katalogiem produktów.

  • No labels