Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zarządzanie katalogiem

Podstawą PrestaShop jest jego katalog, który zawiera produkty oraz kategorie produktów. Tworzenie i polepszanie Twojego katalogu jest głównym sposobem, który sprawi, że Twój sklep będzie żyć w oczach klientów. To tutaj Twój sklep staje się rzeczywistością, tutaj powstaje jego zawartość i tutaj tworzysz wartość swojej obecności w sieci.

Będąc sercem Twojego sklepu, Twój katalog wymaga wiele uwagi. Dodawanie produktów to nie tylko dodawanie zdjęć i tekstów, a potem zatwierdzanie zawartości. To oznacza znajomość Twoich produktów, ich ceny, wagi, rozmiaru, funkcji, specyfikacji, szczegółów, producentów, dostawców i wielu wielu innych. Nie powinieneś dodawać produktów do katalogu nie widząc, co chcesz przedstawić swoim klientom, i dlatego powinieneś najpierw stworzyć plan tego, jak Twoje produkty powinny wyświetlać się Twoim klientom. To również oznacza bardzo dobrą znajomość front-office, aby móc świadomie wypełniać odpowiednie pola.

Strona "Katalog" jest dostępna pod menu o tej samej nazwie, które wymienia wszystkie strony powiązane z produktami. To w tym miejscu zarządzasz produktami i ich charakterem za pomocą PrestaShop.

Ten rozdział składa się z następujących podrozdziałów:

  • No labels