Child pages
  • Zwroty grzecznościowe
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Tytuły

Narzędzie zarządzania zwrotami grzecznościowymi pozwala na dokonanie lepszego grupowania klientów. Na liście klientów masz możliwość wyboru wyświetlenia klientów o określonym zwrocie grzecznościowym. Niektóre moduły mogą również bazować na zwrotach grzecznościowych dla pewnych funkcjonalności.

Klikając na przycisk “Dodaj nowy tytuł”, wyświetli się następujący formularz:

  • Nazwa. Możesz wybrać tę, którą uważasz za słuszną. Począwszy od najbardziej konwencjonalnej, np. jak Pan, Pani, Państwo, do tej rzadziej spotykanej ("Jedi", "Magnificent One", "Money carrier"...). Ważną rzeczą podczas odchodzenia od powszechnie przyjętych tytułów jest fakt, by odzwierciedlały one prawdziwą tożsamość Twojego sklepu.
  • Rodzaj. Niektóre nazwy mogą dotyczyć zarówno kobiet jak i mężczyzn, bądź też w ogóle nie odnosić się do jakiekolwiek z płci. Wybierz zatem najbardziej neutralną opcję.
  • Obraz. Plik reprezentujący płeć w rozmiarze 16*16. Klasyczne symbole płci to Mars i Wenus (♂ i ♀), ale istnieje wiele innych możliwości. PrestaShop pozwala scharakteryzować to co stworzyłeś za pomocą unikalnego obrazu.
  • Szerokość i wysokość obrazka. PrestaShop działa lepiej z obrazami o wielkości 16*16. Jeśli rozmiar zdjęcia będzie większy, PrestaShop automatycznie go zmieni. Nie mniej jednak jeśli uznasz, że konieczne jest zastosowanie większych zdjęć to te dwa pola pozwalają na zdefiniowanie dokładnego rozmiaru wymaganego przez obraz. Jeśli wpiszesz "0", PrestaShop użyje oryginalnego rozmiaru obrazu.
  • No labels