Tytuły

Narzędzie zarządzania zwrotami grzecznościowymi pozwala na dokonanie lepszego grupowania klientów. Na liście klientów masz możliwość wyboru wyświetlenia klientów o określonym zwrocie grzecznościowym. Niektóre moduły mogą również bazować na zwrotach grzecznościowych dla pewnych funkcjonalności.

Klikając na przycisk “Dodaj nowy tytuł”, wyświetli się następujący formularz: