Child pages
  • Monitorowanie Twojego katalogu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Lista pustych kategorii. Pokazuje Ci kategorie, które nie mają żadnych produktów. Puste kategorie należy usunąć, albo uzupełnić produktami. To uniemożliwia klientom znajdowanie się w pustej kategorii.
  • Lista produktów z atrybutami i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Pokazuje Ci produkty, które nie sa już w sprzedaży. Jeśli nie widzisz dobrego powodu, dla którego nie powinny być offline, możesz je ponownie umieścić "Online".
  • Lista produktów bez atrybutów i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Podobnie jak w poprzednim przypadku, znajdź powód dla którego warto przywrócić te produkty on line.
  • Ilość nieaktywnych produktów. Daje Ci listę produktów, które zostały wyłączone i nie są widoczne dla Twoich klientów. Zastanów się czy chcesz je włączyć po uzupełnieniu  stanu magazynowego czy chcesz je usunąć.

...