Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ta strona jest dostępna dopiero po aktywacji funkcjonalności funkcji B2B. Aby to zrobić, przejdź na stronę preferencji klientów i wybierz “Tak” dla opcji “Aktywuj tryb B2B”

Ta strona wyświetla listę środków pieniężnych przyznanych niektórym klientom. To Ty ustalasz jej wysokość i przydział. Klienci mogą je przeznaczyć na zakupy przez dokonaniem przez nich płatności gotówkązakup produktów, zanim dokonają płatności.

Włączenie tej funkcji

Gdy tryb B2B został już aktywowany (strona Preferencji -> Klienci), pojawiają się trzy pola w formularzu służącym do tworzenia kont klientów:

...

  • Zatwierdzone środki pieniężne. Maksymalna suma pieniędzy, którą klient może wykorzystać.
  • Maksymalny termin płatności. Maksymalna liczba dni, którą klient dysponuje przed ostatecznym terminem zapłaty udzielonymi mu środkami pieniężnymi.
  • Ocena ryzyka. Czynnik ryzyka dla konkretnego klienta: żaden, niski, średni, wysoki. Do Ciebie należy decyzja, czy możesz przydzielić klientowi środki pieniężne i ocena, czy zapłaci na czas.

Należy wypełnić te pola dla wszystkich profesjonalnych klientów biznesowych.

Bieżący widok środków pieniężnych

...