Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Saldo

Ta strona jest dostępna dopiero po aktywacji funkcji B2B. Aby to zrobić, przejdź na stronę preferencji klientów i wybierz “Tak” dla opcji “Aktywuj tryb B2B”

Ta strona wyświetla listę środków pieniężnych przyznanych niektórym klientom. To Ty ustalasz jej wysokość i przydział. Klienci mogą je przeznaczyć na zakup produktów, zanim dokonają płatności.

Włączenie tej funkcji

Gdy tryb B2B został już aktywowany (strona Preferencji -> Klienci), pojawiają się trzy pola w formularzu służącym do tworzenia kont klientów:

  • Zatwierdzone środki pieniężne. Maksymalna suma pieniędzy, którą klient może wykorzystać.
  • Maksymalny termin płatności. Maksymalna liczba dni, którą klient dysponuje przed ostatecznym terminem zapłaty udzielonymi mu środkami pieniężnymi.
  • Ocena ryzyka. Czynnik ryzyka dla konkretnego klienta: żaden, niski, średni, wysoki. Do Ciebie należy decyzja, czy możesz przydzielić klientowi środki pieniężne i ocena, czy zapłaci na czas.

Należy wypełnić te pola dla wszystkich klientów biznesowych.

Bieżący widok środków pieniężnych

Każdy zakup dokonany przez klienta korzystającego ze środków pieniężnych przyznanych przez Ciebie zostaje odnotowany na stronie Klienci -> Zatwierdzone środki pieniężne. Pozwoli Ci to na bieżący przegląd zaległych faktur.

 

  • No labels