Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Saldo

Ta strona jest dostępna dopiero po aktywacji funkcjonalności B2B. Aby to zrobić przejdź na stronę preferencji klientów i wybierz “Tak” dla opcji “Aktywuj tryb B2B”

Ta strona wyświetla listę środków pieniężnych przyznanych niektórym klientom. To Ty ustalasz jej wysokość i przydział. Klienci mogą je przeznaczyć na zakupy przez dokonaniem przez nich płatności gotówką.

Włączenie tej funkcji

Gdy tryb B2B został już aktywowany (strona Preferencji -> Klienci) pojawiają się trzy pola w formularzu służącym do tworzenia kont klientów:

  • Zatwierdzone środki pieniężne. Maksymalna suma pieniędzy, którą klient może wykorzystać.
  • Maksymalny termin płatności. Maksymalna liczba dni, którą klient dysponuje przed ostatecznym terminem zapłaty udzielonymi mu środkami pieniężnymi.
  • Ocena ryzyka. Czynnik ryzyka dla konkretnego klienta: żaden, niski, średni, wysoki. Do Ciebie należy decyzja czy możesz przydzielić klientowi środki pieniężne i czy zapłaci na czas.

Należy wypełnić te pola dla wszystkich profesjonalnych klientów.

Bieżący widok środków pieniężnych

Każdy zakup dokonany przez klienta korzystającego ze środków pieniężnych przyznanych przez Ciebie zostaje odnotowany na stronie Klienci -> Zatwierdzone środki pieniężne. Pozwoli Ci to na bieżący przegląd zaległych faktur.

 

  • No labels