Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Połączenie z panelem administracyjnym

Termin PrestaShop back-office, stosowany w tym przewodniku, oznacza panel administracyjny Twojej witryny PrestaShop. Większość czasu spędzisz właśnie w tym panelu, ponieważ wszystko, co widzi użytkownik obsługiwane jest z back-office: dodawanie/edytowanie/usuwanie produktów, obsługa przewoźników, tworzenie paczek i bonów zakupowych, utrzymywanie kontaktu z klientami, udoskonalanie sklepu itd.
W trakcie procesu instalacji, ze względów bezpieczeństwa, nazwa folderu /admin zmieniona zostaje na unikalną dla Twojego sklepu (na przykład /admin7809). Użyj nowej nazwy folderu, by uzyskać dostęp do back-office (przykładowo: http://myprestashop.com/admin7890).

 

Nazwa jest zmieniana automatycznie przez PrestaShop. Należy uważać, aby zapamiętać nazwę folderu podczas pierwszego uruchomienia go po instalacji!

Przejdź  na stronę logowania do panelu kontrolnego.

 

Wpisz adres e-mail i hasło zarejestrowane podczas instalacji. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a zostaniesz przeniesiony do pulpitu, swoistej strony powitalnej back-office.

Począwszy od tego momentu, możesz rozpocząć konfigurację sklepu i sprzedaż produktów swoim klientom.

Przeczytaj następny rozdział tego przewodnika, „Pierwsze kroki z PrestaShop 1.6”, aby zrozumieć wszystkie sekcje back-office.

 

  • No labels