Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Strefy

Strefy PrestaShop są lista podregionów świata (http://en.wikipedia.org/wiki/Subregion). Pomaga to w kategoryzacji krajów.

W razie potrzeby można utworzyć więcej stref: kliknij na "Dodaj nową strefę", aby wyświetlić formularz tworzenia.

Wszystko czego potrzebujesz to nazwa i status, na przykład wskazując, że nie pozwalasz na dostawy w Oceanii.
W trybie Multistore, możesz również powiązać strefę z wybranymi sklepami.

  • No labels