Child pages
  • Zarządzanie załącznikami
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Zarządzanie Załącznikami

PrestaShop pozwala Ci na udostępnianie niektórych plików Twoim klientom przed zakupem.

Na przykład powiedzmy, że sprzedajesz elektronikę i chciałbyś, żeby Twoi klienci mogli przeczytać dokument dotyczący funkcjonowania urządzenia. W tym celu możesz udostępnić dokument, który będzie dostępny bezpośrednio na stronie produktu.

Każdy produkt może mieć własny załącznik, który możesz wskazać w zakładce "Załącznik" na stronie produktu (co zostało wyjaśnione wcześniej w tym rozdziale). Ta strona daje Ci dostęp do wszystkich pliku załączonych w sklepie. Jeśli potrzebujesz, możesz powiązać jeden plik z wieloma produktami, i dzięki temu przesłać go na serwer tylko raz.

Możesz również przesyłać załączniki przed przypisaniem ich do produktów. Możesz to zrobić za pomocą strony "Załączniki" w menu "Katalog".

Proces zapisania nowego załącznika jest dość prosty:

  1. Naciśnij na "Dodaj nowy załącznik", pojawi się formularz.
  2. Nazwa pliku. Podaj nazwę^pliku we wszystkich językach.
  3. Opis. Podaj krótki opis w wymaganych językach.
  4. Naciśnij dodaj plik i zaznacz plik na komputerze do przesłania.
  5. Naciśnij na "Zapisz".

Zostaniesz następnie przekierowany do listy załączników, gdzie pojawi się nowy plik. W ten sposób jest on dostępny dla wsyzstkich produktów za pomocą zakładki "Załączniki".

Jednocześnie pojawi się zakładka "Pobierz" na stronach produktu, skąd klienci będą mogli pobrać plik.

  • No labels