Child pages
  • Een nieuwe winkel aanmaken

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer de winkel bewaart krijgt u een waarschuwing van PrestaShop dat het nog geen URL heeft. Klik op de rode waarschuwing om er één toe te voegen (zie hoofdstuk Een URL voor de winkel instellen).