Een nieuwe winkel aanmaken

Het aanmaakformulier, te bereiken vanaf de pagina "Multistore", maakt het mogelijk om zowel het uiterlijk van de frontoffice (het thema) als de elementen die u wenst te importeren vanuit de hoofdwinkel mee te nemen naar deze nieuwe winkel.

Door te klikken op de knop "Voeg nieuwe winkel toe" worden er twee nieuwe secties zichtbaar. De eerste heeft vijf opties:

De tweede sectie "Importeer gegevens van een andere winkel" is waar u de data kunt bepalen die geïmporteerd wordt vanuit een andere winkel.

Het heeft twee opties:

Wanneer u een nieuwe product aanmaakt in de nieuwe winkel en dat product bestaat al in een andere winkel, dan doet PrestaShop haar best om de gegevens van het huidige product te suggereren, zodat u niet alles opnieuw hoeft toe te voegen.

Wanneer de winkel bewaart krijgt u een waarschuwing van PrestaShop dat het nog geen URL heeft. Klik op de rode waarschuwing om er één toe te voegen (zie hoofdstuk Een URL voor de winkel instellen).