Child pages
  • Belasting- en facturatiemodules

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Taxes & Invoicing modules

European VAT number

...

Belasting- en facturatiemodules

Europees btw nummer

Maakt het mogelijk om het Tax Identification Number t e controleren zodra een klant deze invoert. Het bedrijfsveld moet door de klant worden ingevuld om deze mogelijkheid te ontgrendelen.