Child pages
  • Belasting- en facturatiemodules
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belasting- en facturatiemodules

Europees btw nummer

Maakt het mogelijk om het Tax Identification Number t e controleren zodra een klant deze invoert. Het bedrijfsveld moet door de klant worden ingevuld om deze mogelijkheid te ontgrendelen.

  • No labels