Child pages
  • Połączenie z panelem administracyjnym

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Przejdź  na stronę logowania do panelu kontrolnego.

 

Wpisz adres e-mail i hasło zarejestrowane podczas instalacji. Kliknij przycisk „Zaloguj się”, a zostaniesz przeniesiony do pulpitu, swoistej strony powitalnej back-office.

...