Child pages
  • Menu - konfiguracja

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ta strona pozwala Ci przemieszczać, edytować, wyłączać a nawet tworzyć strony w menu.

Image RemovedImage Added

...

Naciśnij "Dodaj nowy", aby wyświetlić formularz.

Image RemovedImage Added

Formularz posiada kilka opcji, które mogą wydać się skomplikowane.

...