Menu - konfiguracja

Organizacja menu w Back-Office PrestaShopa nie jest ustalona na sztywno, chociaż domyślne ustawienie zostało stworzone, aby mieć najbardziej przydatne strony były jak najłatwiej dostępne, możesz być innego zdania i możesz chcieć zmienić układ w całości, albo po części.

Ta strona pozwala Ci przemieszczać, edytować, wyłączać a nawet tworzyć strony w menu.

Przemieszczanie menu

Poszczególne pozycje w menu, mogą zmieniać położenie na liście. Wystarczy, że naciśniesz krzyżyk w kolumnie "Pozycja" i przeciągnąć daną linię na wybraną pozycję, gdy tylko upuścisz element, PrestaShop zachowa jego pozycję automatycznie.

Możesz również wyłączyć menu poprzez naciśniecie zielonego znaczka w kolumnie "Włączony". Pamiętaj jednak, że wyłączy to menu dla wszystkich użytkowników, jeśli chcesz ukryć to menu tylko przed częścią użytkowników to możesz to uczynić poprzez nadanie odpowiednich uprawnień ich profilom na stronie "Uprawnienia".

Przemieszczanie stron

Aby dostać się do stron powiązanych z menu, naciśnij "Szczegóły" dla danego menu, pojawi się wtedy lista przypisanych stron dla tego elementu z tymi samymi kolumnami.

Dokładnie tak jak w przypadku menu, aby zmienić położenie danej strony wystarczy przeciągnąć "krzyżyk" w kolumnie "Pozycja".

Możesz także przemieścić stronę do innego menu. nie można zrobić tego z poziomu listu, tylko trzeba wejść w tryb edycji strony, a następnie w polu "Nadrzędny" wybrać menu, gdzie strona powinna być przypisana. Naciśnij "zapisz", a strona zostanie zachowana w wybranym menu.

Możesz także wyłączyć stronę poprzez naciśniecie zielonego znaczka w kolumnie "Włączony". Pamiętaj jednak, że wyłączy to stronę dla wszystkich użytkowników, jeśli chcesz ukryć tę stronę tylko przed częścią użytkowników to możesz to uczynić poprzez nadanie odpowiednich uprawnień ich profilom na stronie "Uprawnienia".

Tworzenie nowej strony lub menu

Naciśnij "Dodaj nowy", aby wyświetlić formularz.

Formularz posiada kilka opcji, które mogą wydać się skomplikowane.

Jeśli chcesz utworzyć nowe menu, wybierz "Strona główna" jako poziom nadrzędny.