Child pages
  • Zarządzanie załącznikami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zarządzanie

...

załącznikami

PrestaShop pozwala Ci na udostępnianie niektórych plików Twoim klientom przed zakupem.

Na przykład powiedzmyZałóżmy przykładowo, że sprzedajesz elektronikę i chciałbyśchcesz, żeby Twoi klienci mogli przeczytać dokument dotyczący funkcjonowania urządzenia. W tym celu możesz udostępnić odpowiedni do tego dokument, który będzie dostępny bezpośrednio na stronie .

Możesz zwyczajnie udostępnić instrukcję produktu w formacie PDF, pozwalając na jej bezpośrednie pobieranie ze strony produktu.

Każdy produkt może mieć własny załącznik, który możesz wskazać w zakładce "Załącznik" na stronie produktu (co zostało wyjaśnione wcześniej w tym rozdziale). Ta strona daje Ci dostęp do wszystkich pliku plików załączonych w sklepie. Jeśli potrzebujesz, możesz powiązać jeden plik z wieloma produktami , i dzięki temu przesłać go na serwer tylko raz.

...

Proces zapisania nowego załącznika jest dość prosty:

  1. Naciśnij na przycisk "Dodaj nowy załącznik", pojawi . Pojawi się formularz.
  2. Nazwa pliku. Podaj nazwę^pliku nazwę pliku we wszystkich językach.
  3. Opis. Podaj krótki opis w wymaganych językach.
  4. Naciśnij dodaj plik i zaznacz plik na komputerze do przesłaniana "Dodaj plik" w celu wybrania z Twojego komputera pliku, który ma być przesłany.
  5. Naciśnij na "Zapisz".

Zostaniesz następnie przekierowany do listy załączników, gdzie na której pojawi się Twój nowy plik. W ten sposób jest on dostępny dla wszystkich produktów za pomocą zakładki "Załączniki".

Jednocześnie na stronie produktu pojawi się zakładka "Pobierz" na stronach produktu, skąd Twoi klienci będą mogli pobrać plik.