Child pages
  • Zarządzanie dostawcami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Zachowaj zmiany i wróć do listy producentówdostawców, tam możesz:

  • Nacisnąć na nazwę lub logo dostawcy i wyświetlić listę powiązanych produktów. Jeśli takich nie ma, wtedy możesz przypisywać produkty podczas opisywania produktu, na stronie "Produkty" w menu "Katalog", używając dla każdego produktu zakładki "Powiązania", znajdującej się po lewej stronie.
    Wyłączyć producentaTen sam efekt osiągniesz, naciskając ikonę "Zobacz" po prawej.
  • Wyłączyć dostawcę, naciskając na zielone "tak". Gdy wyłączony, czerwony znak "X" pojawia się na jego miejscu: kliknij, by ponownie włączyć dostawcę.

  • Edytować/usuwać producentów dostawców, naciskając odpowiednie przyciski w kolumnie po prawej.