Child pages
  • Zarządzanie produktami

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel3
classtoctoc

...

Lista produktów

Naciśnij na stronę "Produkty" w menu "Katalog", aby przejść do listy Twoich produktów, która wyświetla podstawowe informacje: ID, zdjęcie, indeks, kategorię itd.

...