Child pages
  • SQL-beheer

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dit gereedschap maakt het mogelijk om direct SQL-queries uit te voeren op de database van PrestaShop en bewaart de queries om ze later nogmaals uit te voeren. Inderdaad, PrestaShop toont haar database op veel manieren, maar als u meer dan dat nodig hebt, dan is hier een uitgebreidere weergave dan de interface van PrestaShop.
Door gebruik te maken van de SQL-beheerder kunt u complexe queries uitvoeren op de tabellen en de data weergeven op UW manier.
Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van deze tool tesamen met uw kennis van SQL, kunt u een herbruikbare query maken die u een bijgewerkte lijst toont van klanten die zich hebben geabonneerd op uw nieuwsbrief, of een lijst met producten in HTML- of CSV-formaat.

Warning

Voor Om veiligheidsredenen zijn sommige type queries niet toegestaan: UPDATE, SELECT, CREATE TABLE, DROP, etc. In het kort kunt u alleen data lezen (SELECT-query).

Ook worden beveiligde sleutels en wachtwoorden verborgen (********).

...