SQL-beheer

De SQL-beheerder is een complexe functie, die gereserveerd moet worden voor technisch personeel met verstand van databases die gebruikmaken van de SQL-taal. Dit gereedschap is erg krachtig en heel erg handig voor degenen die verstand hebben van databases.

Dit gereedschap maakt het mogelijk om direct SQL-queries uit te voeren op de database van PrestaShop en bewaart de queries om ze later nogmaals uit te voeren. Inderdaad, PrestaShop toont haar database op veel manieren, maar als u meer dan dat nodig hebt, dan is hier een uitgebreidere weergave dan de interface van PrestaShop.
Door gebruik te maken van de SQL-beheerder kunt u complexe queries uitvoeren op de tabellen en de data weergeven op UW manier.
Bijvoorbeeld, door gebruik te maken van deze tool tesamen met uw kennis van SQL, kunt u een herbruikbare query maken die u een bijgewerkte lijst toont van klanten die zich hebben geabonneerd op uw nieuwsbrief, of een lijst met producten in HTML- of CSV-formaat.

Om veiligheidsredenen zijn sommige type queries niet toegestaan: UPDATE, SELECT, CREATE TABLE, DROP, etc. In het kort kunt u alleen data lezen (SELECT-query).

Ook worden beveiligde sleutels en wachtwoorden verborgen (********).

Een nieuwe query aanmaken

Zoals gebruikelijk stuurt de knop "Voeg een nieuwe SQL query toe" u naar een aanmaakformulier. Het heeft twee velden:

Als toevoeging helpt de sectie "Lijst van MySQL tabellen" u bij het verkennen van de database en maakt het gemakkelijker om queries op te bouwen. Het geeft u een handige en klikbare selector waarme de huidig beschikbare databasetabellen kunnen geworden geselecteerd. Kies een tabel, zodat PrestaShop de attributen en typen weergeeft. Klik daarna op "Attribuut toe te voegen aan SQL-query" om de naam te kopiëren naar het veld "SQL query".

Door het formulier te bewaren wordt u teruggebracht naar de hoofdpagina, met de lijst van queries.

Een query starten

Elke bewaarde query in de tabel heeft vier iconen aan de rechterkant van de rij:

Instellingen

Er is op dit moment één optie:

Een aantal voorbeeldqueries

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar hier zijn een paar voorbeelden om u op weg te helpen.

Alle e-mailadressen van alle klanten tonen

SELECT email FROM ps_customer

Alle e-mailadressen van de klanten tonen die zich hebben geabonneerd op uw nieuwsbrief

SELECT email
FROM ps_customer
WHERE newsletter = 1

Alle producten tonen die actief zijn en een beschrijving hebben in het Frans (id_lang = 4)

SELECT p.id_product, pl.name, pl.link_rewrite, pl.description
FROM ps_product p
LEFT JOIN ps_product_lang pl ON (p.id_product = pl.id_product)
WHERE p.active = 1
AND pl.id_lang = 4

Alle bestellingen tonen met details van de vervoerder, valuta, betaling, totaalbedrag en datum

SELECT o.`id_order` AS `id`,
	CONCAT(LEFT(c.`firstname`, 1), '. ', c.`lastname`) AS `Customer`,
	ca.`name` AS `Carrier`,
	cu.`name` AS `Currency`,
	o.`payment`, CONCAT(o.`total_paid_real`, ' ', cu.`sign`) AS `Total`,
	o.`date_add` AS `Date`
FROM `ps_orders` o
LEFT JOIN `ps_customer` c ON (o.`id_customer` = c.`id_customer`)
LEFT JOIN `ps_carrier` ca ON (o.id_carrier = ca.id_carrier)
LEFT JOIN `ps_currency` cu ON (o.`id_currency` = cu.`id_currency`)