Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Warning

Jeśli chcesz korzystać z zaawansowanego zarządzania magazynem, musisz:

 • Połączyć produkty z hurtowniami.
 • Połączyć hutrownie hurtownie z dostawcami.
 • Połączyć hurtownie z właściwymi sklepami.

...

 • Brak zarządzania stanem magazynowym: Nie zarządzasz jakąkolwiek ilością. PrestaShop zakłada, że ilość produktów jest nieskończona. Użyj tej opcji, jeśli sprzedajesz usługi lub produkty wirtualne (np. pliki).
 • Proste zarządzenie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu, możesz wskazać aktualnie dostępną ilość (włącznie z kombinacjami produktów. Ta opcja jest rekomendowana, jeśli nie posiadasz zbyt wielu produktów lub masz niewielki magazyn.
 • Zaawansowane zarządzanie stanem magazynowym: Dla każdego sprzedawanego produktu (i jego kombinacji), możesz wskazać, gdzie znajduje się dostępna ilość (w nieograniczonej liczbie magazynów - z różnymi dostawcami i metodami wyceny). Możesz również zobaczyć ruchy Twojego magazynu, jego stan w danym momencie, jak i jego natychmistowe natychmiastowe pokrycie oraz składanie zamówień u dostawców.

...

 • Preferencje -> Produkty -> “
 • Katalog -> Produkty -> strona produktu (informacja) -> dodane od jednej do dwóch zakładek do tworzenia/edycji strony produktu:
  •  Ilość:
   • W trybie prostym: możesz ręcznie ustawić ilość każdego produktu.
   • W trybie zaawansowanym: ilość jest zarządzana z menu “Magazyn” PrestaShop.
  • Magazyny: w trybie zaawansowanym, można wskazać lokalizację produktu lub jego kombinacji w magazynie.
 • Magazyny: w trybie zaawansowanym, możesz skorzystać z wszystkich stron zarządzania zapasami (tworzenie magazynów, ruch magazynowy, stany magzaynowemagazynowe, pokrycie magazynu, dostawa zamówień).

...

Note
TitleDifferences between version 1.4 and 1.5

W PrestaShop 1.4 należało ręcznie ustawić liczbę produktów dostępnych do sprzedaży w sklepie.

W PrestaShop 1.5 i 1.6 istnieje możliwość ręcznego ustawienia ilości produktów dostępnych w sklepie. Jednakże jeśli uruchomiłeś zaawansowane zarządzanie zaspobamizasobami, masz również możliwość automatycznego sprecyzowania tej liczby w zależności od stanu Twojego fizycznego magazynu. Zauważ zatem, że jest możliwa globalna aktywacja funkcjonalności zaawansowanego zarządzania zasobami, ale używaj jej tylko wtedy kiedy masz tylko kilka produktów.

Po włączeniu opcji "Włącz zarządzanie magazynem" (na stronie "Preferencje > Produkty"), wszystkie produkty są widoczne jako dodane w nowej zakładce do ich strony administracyjnej o nazwie “Ilość”. Ten prosty, przejrzysty i unikalny interface pozwolala pozwala Ci na zarządzanie ilością dostępną do sprzedaży dla danego produktu i wszystkich jego ewentualnych kombinacji.

...

Jeżeli nie chcesz tego robić ręcznie (produkt po produktcieprodukcie) i chcesz, aby każda ilość produktów była bezpośrednio zarządzana poprzez zaawansowanego managera zapasów PrestaShop, musisz aktywować inną opcję, która znajduje się na stronie "Preferencje > Produkty" : "Włącz zaawansowane zarządzanie magazynem".

...

Po aktywacji zaawansowanego zarządzania zasobami, zakładka “Magazyny” automatycznie doda się do karty produktu, aby określić w jakim lub jakich hurtowniach może znajdować się dany produkt (fizycznie) i każda z jego ewentualnych kombinacji. Istnieje również możliwość sprecyzowania miejsca występowania w hutrownii hurtowni danego produktu i jego odmian.

...

 • Numer referencyjny i Nazwa. Unikalny login hurtowni i jego nazwa. Upewnij się, że używasz nazwy rozpoznawalnej. Musisz byc być w stanie z łatwością rozróżnić hurtownie pomiędzy sobą, które znajdują się na rozwijanej liście.
 • Adres, Kod pocztowy*, “Miasto” i “Kraj”. Adres fizyczny hurtowni. Ta informacja będzie używana przy zamówieniach dokonywanych przez waszych dostawców.
 • Kierownik. Osoba odpowiedzialna za hurtownię/magazyn, wybrana spośród jej pracowników zarejestrowanych w Twoim e-sklepie. Jeżeli konta pracowników nie zostały stworzone, musisz koniecznie to zrobić.
 • Przewoźnik. Licencjonowani przewoźnicy, którzy zajmą się przesyłkami pochodzącymi z e-sklepu. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby wybrać więcej niż jednego dostawcę.
 • Sposób wyceny. Sposób, w który zarządzasz e-sklepem, w zależności od prawa podatkowego Twojego kraju. Przeczytaj dział "Zasady zarządzania magazynem", aby dowiedzieć się więcej. 
 • Waluta wyceny magazynu. Waluta wyceny dla hurtowni magazynu (spośród zarejestrowanych walut).

...

Wszystkie dostępne produkty w Twoim katalogu zostaną wylistowane  wylistowane w tym interfeace. Dla ewentualnych odmian istnieje możliwość zarządzania nimi poprzez użycie operacji “Szczegóły".

...

 • Ilość zapasów przeznaczona do dodania. Liczba ta musi być dodatnia. Nie możesz dodać zapasów przy użyciu ujemnej liczby.
 • Dostępne do sprzedaży?. Jeśli liczba zapasu jest przeznaczona do użycia w sklepie lub zwyczajnie przechowywana i zarezerwowana do późniejszego użycia.
 • Skład/przechowalnia/hutrowaniahurtowania. Miejsce, do którego dany produkt powinien zostać dodany. Formularz pozwala Ci na dodanie zapasów danego produktu tylko do jednej hurtowni. Jeśli musisz dodać zapasy produktu do więcej niż jednej hurtowni musisz ponowić cały proces dodawania dla każdej hurtowni.
 • Cena jednostkowa netto. Cena jednostkowa produktu w trakcie dodawania do zapasów (aby dokonać wyceny).
 • Waluta. Wartość odnosząca się do ceny jednostkowej. Jeśli jakaś waluta nie jest dostępna, możesz ją stworzyć na stronie “Waluty” w menu “Lokalizacja” lub importować ją ze strony “Lokalizacja” (z tego samego menu), importując pakiet lokalizacyjny kraju, który posługuje się walutą, którą chcesz użyć.
 • Etykieta. Wygenerowana etykieta dla ruchów magazynu, w celu przyszłych odniesień. Ma tylko i wyłącznie charakter informacyjny.
Tip

Po rozwinięciu kursorem pól "Ilości do dodania" i "Cenna jednostkowa netto" domyślnie jako przypomnienie. Wyświetlą się wartości ustawione podczas ostatniego dodawania.

Usuwanie zapasów z

...

hurtowni

Kiedy chcesz usunąć pewną wartość zapasów jakiegoś produktu, musisz użyć opcji “Supprimer du stock” “Usuń z magazynu” (strzałka w dół dostępna wyłącznie wtedy, kiedy produkty są już  w magazynie). Następnie otworzy się nowa strona z formularzem, na której znajdują się najistotniejsze informacje, tak aby ułatwić Ci jego rozpoznanie (odniesienie, kod EAN-13 i UPC oraz jego nazwę). Ta informacja nie może zostać zmieniona w tym formularzu, tak więc jest nieaktywna.

...

Opcja “Szczegóły” umożliwi Ci wyświetlenie historii zmian statusu dla realizowanego zamówienia.

Zapisywanie

...

przyjęcia produktów

Musisz zmienić status  Twojego zamówienia dostawy wewnątrz PrestaShop jak tylko działania zostaną podjęte. Aby to zrobić użyj ikony “Zmień status” z kolumny “Akcje” (“Opcje”) z listy zamówień. Formularz tej strony przedwstępnie wybiera ten, który jest zgodny z ogólną logiką, jednakże możesz wybrać jakikolwiek z dostępnych statusów.

Podczas przygotowywania zamówienia do dostawy zmień jego status na “W trakcie tworzenia”. Po skończeniu przygotowywania zamówienia nadaj mu status “Zamówienie zarezerwowane”, a później wydrukuj zamówienie PDF, które wyślesz swojemu dostawcy. Jak tylko potwierdzi on otrzymanie zamówienia, nadaj mu status “W oczekiwaniu na przyjęcie”.

During the "Pending receipt" and "Order received in part" statuses, a new action is available in the "Actions" column. Using the "truck" icon, the "Update ongoing receipt of products" action enables you to register the reception of products for a given order during the current day.
The form that opens after clicking that "truck" action enables you to see how many items were expected, and to indicate the quantity of product delivered for each product that day. Click the "Update selected" button to mark the selected products as received with the number of items you indicated in the "Quantity received today?" field. The checkbox on the left of each row must be checked for PrestaShop to take that line into account.

Note

This step can be done as many times as necessary, and it is possible to receive and incorporate more stock than planned.

If you receive less stock than expected, PrestaShop automatically changes the order's status to "Order received in part".

For each product, a reception history is available ("+" action), as well as an indication of the received quantity, the expected quantity, and the remaining quantity. If the "received quantity" is equal to the "expected quantity", the corresponding row is highlighted in green. If you received more than expected, it is in red.

When all the products from the order have been received, you must manually change the supply order's status to "Order received completely". This ends the supply order process, and a new "Export" action appears, which you can use to download a CSV file of all the information pertaining to that order.

CSV export

Using the supply orders interface, you can filter the list of orders or the details of these orders so that you may export it, according to the current filters (reference, supplier, etc.).
Moreover, you can choose not to display the orders that are completed or canceled, using the appropriate checkbox.

Configuration

The configuration page enables you to customize the way certain parts of the advanced stock manager work:

 • The available statuses for a supply order.
 • The labels for the stock movements.
 • The default statuses for some stock movements which are used throughout the solution.

Adding a new default order status

You can add custom statuses corresponding to your business line. You cannot delete a default status.

The list on the main page enables you to get a better perspective of the available statuses, and how they can impact an order.

Click the "Add new" button to reach the creation form.

Image Removed

A status has a label, a color, and enables you to define whether:

 • The order can be edited. As long as the order is editable, it cannot be sent to the supplier.
 • The order delivery note can be generated.
 • Product reception is ongoing, meaning that you have not yet received all the ordered products.
 • Product delivery is still pending, meaning that you are still waiting for any product to arrive.

Adding a stock movement label

It is possible to add more labels to stock movements. Click the "Add new" button from the "Stock movement labels" section to access the creation form.

Image Removed

You simply have to set a name for the label, and indicate whether it pertains to stock increase or decrease. Those labels can be used when adding/removing/transferring stock manually (as explained earlier).

Changing default supply order labels

It is possible to choose the default stock movement labels in the following standard cases:

Image Removed

 • Increasing stock (manually).
 • Decreasing stock (manually).
 • Decreasing stock following the shipment of a client order.
 • Increasing stock following the delivery of products from a supplier's order.

Domyślnie tylko trzecia opcja (“Chcę dostępne ilości ręcznie.”) jest aktywowana. Dopóki nie zaznaczysz pierwszej opcji (“Chcę używać zaawansowanego zarządzania stanem magazynowym dla tego produktu”) Ilość produktów będzie zarządzana w taki sam sposób jak odbywało się to w wersji 1.4, tzn. ręcznie. Tak więc musisz samodzielnie dodać dostępną ilość, a PrestaShop odejmie odpowiednią część po każdorazowej sprzedaży.

Podczas statusów “W oczekiwaniu na przyjęcie” i “Częściowe przyjęcie zamówienia”  pojawia się nowa opcja w kolumnie “Akcje” (“Opcje”). Za pomocą ikony “ciężarówki”, opcja "Aktualizacja bieżącego odbioru produktów" pozwala Ci na odbiór produktu/towaru w określonej kolejności w ciągu ostatniego dnia…
Formularz, który otwiera się po kliknięciu na ikonę z “ciężarówką” pozwala Ci na wgląd ile artykułów oczekuje i na wskazanie ilości produktów dostarczonych podczas tego dnia. Kliknij na przycisk “Zapisz zmiany", aby wskazać, że produkty zaznaczone zostały dobrze dostarczone, w ilości którą wskazałeś w polu "Dzisiejsza otrzymana ilość ?". Okienko po lewej w każdym wersie musi być zaznaczone, żeby PrestaShop mógł wziąć to pod uwagę.

Note

Ta operacja może być wykonana tyle razy ile potrzeba. Istnieje również  możliwość przyjmowania i uwzględnienia w magazynie więcej produktów, niż planowano.

Jeśli otrzymałeś mniej towaru (zapasów) niż oczekiwałeś, PrestaShop zmieni automatycznie status zamówienia na "Zamówienie otrzymane w części".

Historia odbioru jest dostępna dla każdego produktu (opcja "Szczegóły" lub "+") jak również wskazówka odnośnie otrzymanej, oczekiwanej i pozostałej ilości. Jeśli “ilość otrzymana” jest równa “ilości  oczekiwanej” linia je łącząca będzie wyświetlona na zielono, natomiast jeśli “ilość otrzymana” przewyższy “ilość oczekiwaną” linia wyświetli się na czerwono.

Kiedy wszystkie produkty zamówienia zostaną wysałane, musisz ręcznie zmienić status zamówienia dostawy na “Zamówienie przyjęte w całości”. Zakończy to proces zamówienia dostawy i pojawi się nowa opcja eksportowania, którą możesz użyć w celu pobrania pliku CSV zawierający wszystkie informacje związane z tym zamówieniem.

Import CSV

Istnieje możliwość zaimportowania zamówień i produktów do zamówienia poprzez interfejs dedykowany importowi CSV.

Konfiguracja

Strona konfiguracji pozwala dostosować sposób pracy niektórych części zaawansowanego menedżera magazynu:

 • Dostępnych statusów dla zamówienia u dostawcy.
 • Etykiet ruchów magazynowych.
 • Domyślne statusy, dla niektórych ruchów magazynowych standardowo stosowane. 

Dodawanie nowego domyślnego statusu zamówienia

Istnieje możliwość dodania własnych statusów w zależności od Twojej działalności. Nie ma natomiast możliwości usunięcia domyślnych statusów.

Lista na stronie głównej pozwala Ci na posiadanie lepszego widoku dostępnych statusów i ich wpływ na zamówienie.

Kliknij na przycisk “Stwórz” aby otrzymać formularz tworzenia.

Image Added

Status ma etykietę, kolor, i daje możliwość wprowadzenia zmian, jeśli:

 • Zamówienie jest edytowalne. Tak długo jak zamówienie jest edytowalne, tak długo nie możesz go wysłać do dostawcy.

 • Dokument zamówienia może być wygenerowany.
 • Odbiór produktów jest w oczekiwaniu, co oznacza że nie otrzymałeś wszystkich zamówionych produktów.
 • Odbiór produktów jest w trakcie realizacji, co oznacza że oczekujesz jeszcze na przesyłkę produktów.

Dodawanie statusu ruchów magazynu

Istnieje również możliwość dodania statusów ruchów magazynu. Kliknij na przycisk “Stwórz” znajdującego się w sekcji "“Nadaj statusy ruchom magazynu”, aby otworzyć formularz tworzenia.

Image Added

Wystarczy zdefiniować status i sprecyzować czy koresponduje on z dodaniem do magazynu lub wycofaniem z magazynu. Statusy te będą przydatne podczas dodawania/wycofywania/przeniesienia z magazynu fizycznego (jak zostało to wcześniej wytłumaczone).

Edycja domyślnego statusu zamówienia dostawy

Istnieje możliwość wybrania domyślnych statusów zamówień dostawy dla następujących standardowych przypadków:

Image Added

 • Inkrementacja magazynu (ręczna).
 • Dekrementacja magazynu (ręczna).
 • Dekrementacja magazynu nawiązująca do wysyłki zamówienia od klienta.
 • Inkrementacja magazynu nawiązująca do odbioru produktu zamówieniu dostawy.