Child pages
  • Monitorowanie Twojego katalogu

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Monitorowanie Twojego Katalogu

Strona monitorowania wyświetla części Twojego sklepu, którym musisz poświecić więcej uwagi, aby dobrze zarządzać katalogiem i upewnić się, że nic nie wymyka się z pod kontroli.

Image Added

Widać 4 sekcje:

  • Lista pustych kategorii. Pokazuje Ci kategorie, które nie mają żadnych produktów. Puste kategorie należy usunąć, albo uzupełnić produktami. To uniemożliwia klientom znajdowanie się w pustej kategorii.
  • Lista produktów z atrybutami i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Pokazuje Ci produkty, które nie sa już w sprzedaży. Jeśli nie widzisz dobrego powodu, dla którego nie powinny być offline, możesz je ponownie umieścić "Online".
  • Lista produktów bez atrybutów i bez dostępnych ilości na sprzedaż. Podobnie jak w poprzednim przypadku, znajdź powód dla którego warto przywrócić te produkty on line.
  • Ilość nieaktywnych produktów. Daje Ci listę produktów, które zostały wyłączone i nie są widoczne dla Twoich klientów. Zastanów się czy chcesz je włączyć po uzupełnieniu  stanu magazynowego czy chcesz je usunąć.

Strona monitorowania powinna być sprawdzana regularnie, aby poprawić zarządzanie katalogiem produktów.