Child pages
  • Moduły Statystyk i Analiz
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

Najlepsi Producenci

Ten moduł dodaje opcję najlepszych producentów do listy dostępnych statystyk.
W efekcie moduł ten daje Ci lepszy pogląd na to, którzy producenci sprzedają się najlepiej w Twoim sklepie. To też może przełożyć się na częstsze uzupełnianie magazynu o popularne produkty.

Google Analytics (ganalytics)

Ten moduł ułatwia instalację skrypt Google Analytics an twoim sklepie. Dzięki czemu możesz cieszyć się z narzędzi dostarczonych przez Google.
Aby ten moduł działał, musisz posiadać konto na Google Analytics, możesz to zrobić tutaj: http://www.google.com/analytics/
Gdy je założysz, podążaj za instrukcjami W Analytics aby założyć profil dla sklepu. Użyj go później w polu modułu "Twoja nazwa użytkownika" i zachowaj. Google Analytics rozpocznie zbieranie danych o odwiedzających. Przeczytaj uważnie całą instrukcję dołączoną do modułu.

  • No labels