Child pages
 • Organizacja szablonu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Organizacja Szablonu

Zanurzmy się w organizacje szablonu: foldery, pliki, do których należą i jak je poprawnie obsługiwać.

Foldery

To są główne foldery motywu PrestaShp:

 • Folder/cache zawiera wszystkie pliki tymczasowe, które są generowane i ponownie wykorzystane w celu zmniejszenia obciążena serwera. Folder jest domyslnie pusty.
 • Folder /css zawiera wszystkie pliki CSS.
  • Folder /sass zawiera wszystkie pliki żródłowe Sass .scss, za nim zostaną one skompilowane plikach CSS.
 • Folder/font zawiera niezbędne pliki trzcionek.
 • Folder /img zawiera wszystkie obrazy.
 • Folder/js zawiera wszystkie pliki JavaScript.
 • Folder/lang zawiera wszystkie tematy tłumaczeń. Jego prawa dostepu powinny być ustawione na CHMOD 666 (na przykład), tak że narzędzie do tłumaczenia w panelu administracyjnym może odczytywać i zapisywać do niego.

Nastepujące foldery nie są bezpośrednio związane tematycznie, ale mają pomóc upewnić się, że cała funkcja PrestaShop ma konstrukcje któa jest zgodna z szablonem:

 • Folder/mails zawiera szablony które wysyła PrestaShop (potwierdzenie zamówienia, żądanie chasła, powiadomienia wysyłki itp.).
 • Folder/mobile zawiera mobilną wersje motywu,
 • Folder/modules zawiera pliki szablonu dla wielu modułów.
 • Folder/pdf zawiera pliki szablonu dla plików PDF, które PrestaShop generuje ( folder contains the template files for the PDF files that PrestaShop generates (faktury, potweirdzenie dostawy, zamówienia dostawy, itd.).

Folder root zawiera tylko pliki TPL, a także pliki miniatur preview.jpg .

Pliki miniatur

Plik  preview.jpg  w katologu głównym w folderze szablonu jest miniaturą która jest używana przez selektor motywów w panelu administracyjnym PrestaShop.

Służy ona jako wizualne przypomienie tego co jest tematem, a zatem należy zrobić zrzut ekranu zamiast loga firmy.

To może mieć dowolny rozmiar - domyślny motyw ma 180'445 pikseli.

Musi to być plik JPEG.

CSS i Sass

CSS

Pliki szablonu CSS są zlokalizowane w folderze /css.

Zaleca się, aby mieć wspólny arkusz stylów dla globalnych reguł CSS: global.css.
Następnie każdy regulator powinien mieć własny plik CSS na przykład, product.css dla strony produktu.

Sass / Compass

Pliki Sass i Compass są opcjonalne: Nie trzeba używać tych narzędzi to tworzenia plików CSS dla motywu panelu administracyjnego.

Jeśli używasz Sass i Compass radzimy umieścić pliki żródłowe.scss w temacie /sass, aby inni programiści mogli mieć dostep do motywu i łatwiej mogli go przerobić.

Stamtąd możesz generować pliki CSS w folderach/css z plikami Sass w folderze /sass !

Trzcionka

Folder/font jest opcjonalny: Zawiera trzcionki które używa się do tworzenia motywu.

Na przykład domyslny motyw PrestaShop używa trzcionkę Font Awesome (http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/) dla responsywnych ikon i w związku z tym ma następujące pliki z folderu /font:

 • fontawesome-webfont.eot
 • fontawesome-webfont.svg
 • fontawesome-webfont.ttf
 • fontawesome-webfont.woff

Jeśli nie tworzysz swojego szablonu z konkretnej trzcionki, lub zestawu ikon możesz pominąć ten folder.

Obraz

Obrazy związane tematycznie powinny być przechowywane w folderze /img.

Można utworzyć podfolder dla lepszej organizacji. Na przykład, domyślny motyw ma następujące podfoldery:

 • /icon dla prostych ikon (na przykład, nie są dostępne z wybranym wymiarem czcionek).
 • /jquery dla specyficznych obrazów jQuery. .

Można stworzyć więcej jeśli jest taka potrzeba.

JavaScript

Pliki JavaScript mają być przechowywane w folderze /js .

W przeciwieństwie do plików CSS, zalecamy, aby nie mieć współnego pliku/globalnego JavaScript, ani nie powinień być pojedynczy plik za kontrolera.

Język

Wszystkie pliki z tłumaczeniami powinny być przechowywane w folderze /lang.

Pliki powinny się nazywać po ich ISO 3166-1 alpha-2 kod z małej litery na przykład, fr.php.

Pliki te pownny być generowane przez zintegrowane narzędzie do tłumaczenia PrestaShop (znajduje się w menu Lokalizacja/Tłumaczenia).

Szablon mobilny

Domyślny motyw PrestaShop 1.6 ijest w pełni responsywny, co oznacza, że dostosowuje się do każdego rodzaju ekranu. .

Twój własny motyw graficzny powinien być także responsywny! Jeśli nie jest, to powinieneś stworzyć alternatywny szablon ukierunkowany na mniejsze ekrany - albo użyj/dostosować jeden z dostepnych domyślnych szablonów PrestaShop 1.5.

PrestaShop posiada w panelu adminstracyjnym opcje szablonu mobilnego: Na stronie Preferencje/Motywy, "Mobilne" w zakładce "Twój aktualny szablon" sekcja daje Tobie następujące możliwości: Wyłącz opcje, lub włącz ją dla smarfonów, tabletów lub obydwu z nich.

Gdy ta opcja jest włączona, to szablon który jest wyświetlany na telefonie użytkownika nie jest domyślnym szablonem pulpitu, ale alternatywnym szablonem znajdującym się w folderze/mobile: To lepiej nadaje się do niewielkich rozmiarów ekranu, a zatem klienci docenią różnice.

W istocie zawartość folderu/mobile to kolejny kompletny szablon PrestaShop: Ma taką samą ogólną strukturę pliku z własnym /css, /img i folderami /js, a także z własnymi plikami szablonów.

Pliki

Pliki Szablonów

PrestaShop używa silnika szablonu Smarty dla swojego systemu szablonów. Smarty umożliwia oddzielenie treści (informacje są prezentowane) od prezentacji (sposób w jaki informacje są wyświetlane). Plik szablonu łączy obydwa w pełny utworzony plik HTML.

Plik szablonu jest zbudowany z dwóch rodzajów bloków kodu:

 • Kod który nie zmienia się w trakcie całego procesu renderowania HTML: Przede wszytkim zaprojektowane sekcje i niektóre niezmienne treści (logo, menu, linki, itd.)
 • Kod który ulega zmianie w zależności od kontekstu renderowanej strony: Zmienne w kodzie są zastępowane przez rzeczywiste zawartości, który jest oczekiwany przez użytkownika w tym kontekście.

Zauważ, że można generować więcej niż tylko strony HTML ze Smarty: Pliki XML, pliki tekstu, pliki email, itd.

Zobacz na przykład stałe i zmienne bloki w 404.tpl, kiedy wyświetlany plik szablonu PrestaShop musi wysłać komunikat o błędzie 404 Nie znaleziono strony:

<div>
 <div>
 <img src="{$img_dir}/img-404.jpg" alt="{l s='Page not found'}" />
 </div>
 
 <h1>{l s='This page is not available'}</h1>
 <p>
 {l s='We\'re sorry, but the Web address you\'ve entered is no longer available.'}
 </p>
 
 <h3>{l s='To find a product, please type its name in the field below.'}</h3>
 <form action="{$link->getPageLink('search')}" method="post">
 <div>
 <label for="search_query">{l s='Search our product catalog:'}</label>
 <input id="search_query" name="search_query" type="text" />
 <button type="submit" name="Submit" value="OK">{l s='Ok'}</button>
 </div>
 </form>
 
 <div>
 <a href="{$base_dir}" title="{l s='Home'}">{l s='Home page'}</a>
 </div>
</div>

(to jest uprostrzona wersja szblonu pliku, którą możesz znaleźć tutaj: https://github.com/PrestaShop/PrestaShop/blob/1.6/themes/default-bootstrap/404.tpl)

Osoby zaznajomione z HTML(które powinny być jeśli zamierzają zbudować szablon PrestaShop) natychmiast zauważą pewne{$tag_name} tagi w zwykłej zawartości HTML. Są to zmienne PrestaShop Smarty.

Istnieje tutaj już kilka interesujących zmiennych:

 • {$img_dir}zwraca bezwględną ścieżkę pliiku w folderze/img.
 • {l s='My text'} jest specjalna metoda ciągów, które muszą być przetłumaczone. Każdy ciąg powinien być zamknięty w sposób {l s='...'}.
 • {$link->getPageLink('search')}zwraca bezwględną ścieżkę pliku do innego pliku szablonu, w tym przypadku do pliku search.tpl .
 • {$base_dir} zwraca bezwględną ścieżkę pliku do katogu głównego folderu PrestaShop  – a zatem do strony głównej.

PrestaShop używa silnik Smarty 3. Możesz się dowiedzieć więcej o Smarty i jego składni tutaj: http://www.smarty.net/docs/en/smarty.for.designers.tpl.

Arkusze stylów

Pliku szablonów renderują do plików HTML, bez stylizacji (z wyjątkiem stylów inline, jeśli w ogóle), co oznacza, że bloki treści są wyświetlane jak są szkielety, jeden blok po drugim. To gdzie arkusze stylów (pliki CSS) są użyteczne: Są tutaj po to aby przedefinowac sposób w jaki bloki zawartości się wyświetlają, czasami nawet całe rozmieszczenie części strony, aby wyglądała lepiej. Czcionki, margines, kolumny i wiele innych aspektów projektowania można komponować za pomocą CSS.

Można tworzyć i edytować pliki CSS w dowolny sposób, upewniając się, że są przechowywane w folderze /css.
Zaleca się aby mieć wspólny arkusz stylów dla globalnych reguł CSS: global.css.
Nastepnie każdy z kontrolerów powinen mieć swój własny plik CSS: na przykład. product.css dla strony produktu.

Jeśli zaczynasz z plików arkuszy stylów domyślnego motywu, Powinieneś raczej zmodyfikować odpowiednie pliki w folderze Sass /sass, nastepnie wygenerować nowe pliki CSS i przechowywać go folderze/css. Zapewnia to spójność plików CSS i Sass.

Oto przykład pliku Sass:

Filename: /sass/product.scss
.primary_block {
 margin-bottom: 40px;
}
.top-hr{
 background: $top-line-color;
 height: 5px;
 margin: 2px 0 31px;
}

...która zostanie wygenrowana w tych liniach CSS:

Filename: /css/product.css
/* line 6, ../sass/product.scss */
.primary_block {
 margin-bottom: 40px;
}
/* line 9, ../sass/product.scss */
.top-hr {
 background: #c4c4c4;
 height: 5px;
 margin: 2px 0 31px;
}

Jak widzisz zmienna $top-line-color  w pliku Sass przemienia się w wartość #c4c4c4 w renderowanym pliku CSS. Zmienne Sass w domyślnym szablonie PrestaShop 1.6 są przechowywane w pliku _theme_variables.scss.

Pliki obrazów

Obrazy używane przez szablon powinny być przechowywane w folderze /img (i podfolderze dla szczególnych przypadków, na przykład /img/icon dla ikon Gif /img/jquery dla szczególnych obrazów jQuery).
Możesz korzystać z prawie każdego rodzaju obrazu jaki chcesz podczas tworzenia projektu.

Pod względem ikon PrestaShop używa zestawu czcionek Font Awesome przechowywanym w folderze /font. Używanie czcionki dla ikon ma wiele zalet:

 • Pojedynczy plik dla wielu różnych ikon.
 • Wiele możliwych wariantów: rozmiar, kolor, cienie, obracanie itd.
 • Wyświetlanie równie dobrze na wszystkich rozmiarach i rozdzielczościach; PC, ekranch telewizorów, Retina, itd.

Narzędzia

Tak na marginesie trzeba mieć solidne IDE (i jego dobrą znajomość) w celu szybkiego znalezienia poszukiwanego pliku takim narzędziem jak grep.

Należy również zapoznać się z narzędziami pre-kompilacji, aby ułatwić sobie życie.

 • No labels