Podstawy rozwoju templatki

Koncepcja

System szablonów PrestaShop pozwala developerom i programistom łatwo zbudować swoją własną templatkę, pod warunkiem, że mają solidne podstawy techniczne.

System templatek jest zbudowany na 3 - warstwowej architekturze :

Templatka należy do warstwy prezentacji: Szablon plików znajduje się w folderze /themes, będzie obsługiwać dane dostępowe wysyłane przez warstwę aplikacji i ich powrót do warstwy aplikacji.

Zobacz w Wikipedii więcej informacji na temat architektury 3 warstwowej: http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture

Architektura 3 - warstwowa ma wiele zalet:

 

Jest to ta sama zasada jak  w Model-View-Controller (MVC) architektury, tylko jest to prostrzy i bardziej przystepny sposób.
Dowiedz się więcej na temat MVC w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller

Model

Model pokazuje zachowanie aplikacji: przetwarzania danych, interakcji bazy danych etc.

Opisuje lub zawiera dane które zostały przetworzone przez aplikacje. Zarządza tymi danymi i zapewnia ich integralność.

Widok

Widok jest interfejsem użytkownika z którym użytkownik wchodzi w interakcje.

Jego pierwszym zadaniem jest wyświetlanie danych, które są udzielane przez model. Jego druga rola służy do obsługi wszystkich działań ze strony użytkownika (kliknięcia myszą, wyboru elementów, przyciski, etc.), a także wysyła te zdarzenia do kontrolera. 

Widok nie przetwarza, tylko wyświetla widok przetwarzania wykonywanego przez model i komunikuje się z użytkownikiem.

Kontroler

Kontroler ma za zadanie synchronizować zdarzenia pomiędzy Modelem a Widokiem i aktualizować obydwa jeśli jest taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie zdarzenia użytkownika i inicjuje potrzebne czynności do wykonania.

Jeśli jest potrzeba zmian danych, Kontroler zapyta Model w celu zmiany danych, a Model z kolei powiadomi, że dane zostały zmienione, tak aby widok mógł się aktualizować samoczynnie.

Jak działa templatka

Templatka PrestaShop to zestaw plików które można edytować w celu zmiany wyglądu sklepu internetowego.

Oto kilka ważnych ciekawostek:

Specyficzne foldery motywu

Trzeba być świadomym, że istnieje 5 głównych folderów PrestaShop:

General information

How a theme works

A PrestaShop theme is a set of files which you can edit in order to change the look of your online shop.

Here are a few important tidbits:

Theme-specific folders

As a theme developer, there are mostly 5 root folders you must be aware of:

Overview of a theme's folder

Here is an overview of the file structure of a PrestaShop theme (here, the default theme):

Technologies

Basics

Just like any website, PrestaShop's themes are displayed as a mix of HTML, CSS and JavaScript. These three languages form the foundation of any site on the Web, and you should know them before attempting to edit an existing theme or create a brand new one.

More specifically, the default template (/themes/default-bootstrap) uses HTML5, CSS3 and jQuery-driven JavaScript (http://jquery.com/). We use jQuery v1.11+.

Smarty 3

At its core, a PrestaShop's theme is based on the Smarty 3 template engine (http://www.smarty.net/), which allows web-designers and developers to easily build their own theme, with little technical knowledge.

Smarty 2 has long been deprecated, and should not be used for PrestaShop 1.6 themes.

Bootstrap v3

Since version 1.6, PrestaShop includes the Bootstrap front-end framework (http://getbootstrap.com/). It is a collection of HTML and CSS tools built to help web designer create consistently beautiful and responsive designs (meaning that they can easily adapt to any screen size). Initially an internal effort to document and share common design patterns and assets within the Twitter company, it has quickly grown to become the most used front-end framework.

PrestaShop uses Bootstrap for both its front office and back office default templates.

Designers creating a new back office theme MUST use Bootstrap.

Designers creating a new front office theme SHOULD use Bootstrap. While this is not an obligation, Bootstrap is deeply built into PrestaShop.

Bootstrap initially uses the LESS dynamic stylesheet language (http://lesscss.org/), but PrestaShop uses the Bootstrap For Sass port (https://github.com/twbs/bootstrap-sass), Sass being the language that inspired LESS. This makes it possible to use the Compass framework.

This Designer Guide will dive on more depth into Bootstrap in a later chapter.

Sass and Compass

Version 1.6 also makes it possible to use the Sass scripting language (http://sass-lang.com/), and the accompanying Compass framework.

Sass (short for Syntactically Awesome Stylesheets) is a CSS3 preprocessor – that is, a layer between the stylesheets you author and the .css files you serve to the browser (as said by Dan Cederholm here: http://alistapart.com/article/why-sass). It aims at making life easier when creating CSS files by extending the CSS language:

Instead of directly creating .css files, the designer creates .sass or .scss files which are then interpreted into standard CSS files using a command-line program or an online tool.
Note that this can be done with altering the way you are used your usual CSS process: as Dan Cederholm writes again, "Sass is an extension of CSS3, and its SCSS (“Sassy CSS”) syntax is a superset of CSS3. Meaning, any valid CSS3 document is a valid SCSS document as well."

For its part, Compass (http://compass-style.org/) is a Sass framework – that is, a combination of tools created to help you build and manage your CSS files using the Sass language. It is written in Ruby.

This Designer Guide will dive on more depth into Sass and Compass in a later chapter.

Advices

Browser extensions

All web-designers and developers should use the following developer browser extensions:

They provide a lot of useful tools, among which DOM explorer, CSS editors, network inspector, etc., and are a huge help when debugging HTML, CSS, JavaScript, and even Ajax requests.

Best practices

Here is a non-exhaustive list of best practices that you should follow when creating a theme:

 1. Do not mix HTML and PHP code; use Smarty tags in order to get a dynamic page.
 2. Do not mix HTML and CSS code; put the CSS code in a separate .css file.
 3. Always validate your HTML and CSS code using the W3C validators: http://validator.w3.org/ for HTML and XHTML, http://jigsaw.w3.org/css-validator/ for CSS.
 4. Do not make SQL queries from a PHP controller (.php file at the root of PrestaShop); use the existing methods from the PrestaShop classes, or create new methods for these classes.
 5. Always check if a method you need already exists in the available classes.
 6. Do not ever edit PrestaShop's own files; always build your code into modules in order to facilitate updates.
 7. Make sure to always produce a clear and readable code, making it easy to maintain that code for anyone in the foreseeable future.
 8. Do comment your code, and write both method names and comments in plain English.
 9. When editing the theme on a production site, always put the shop in Maintenance Mode first, via the back office' "Maintenance" preference page.
 10. Use modern browsers, such as Firefox (latest non-beta version), Google Chrome (latest non-beta version), IE10+ or Opera (latest non-beta version) – and make sure your friends and family members do too!
 11. Whenever possible, use CSS sprites (read http://www.alistapart.com/articles/sprites and http://www.alistapart.com/articles/sprites2/).
 12. Disable your browser's cache when developing.