Een nieuwe winkelgroep aanmaken

Door winkelgroepen te gebruiken kun u gemakkelijk onderdelen uitwisselen tussen winkels binnen de groep: catalogus, medewerkers, vervoerders, modules, etc. Het zorgt ervoor dat u winkelgroepen net zo gemakkelijk kunt beheren als een enkele groep, terwijl u nog steeds de details van elke winkel handmatig kunt instellen.
Nieuwe instellingen toepassen op alle winkels vereist slechts één actie. Wanneer u zich in multistore-modus bevindt, verschijnt er een dropdown-menu op de meeste administratiepagina's waarmee u het bereik van uw aanpassingen kunt filteren op winkel of winkelgroep.

Technisch gezien, wanneer u een winkelgroep selecteert in het dropdown-menu, dan reflecteert de getoonde entiteit de vereniging van de entiteiten binnen de winkelgroep.

Algemeen gezien, worden de instellingen toegepast op alle entiteiten die tot de entiteit in het multistore-dropdown-menu. Dit wordt verder in dit hoofdstuk beschreven.

Door te klikken op de knop "Voeg nieuwe winkel groep toe" wordt er een formulier geopend met slechts een paar velden, maar wel veel tekst: u moet ervoor zorgen dat u alle beschrijvingen goed leest. Omdat sommige opties niet ongedaan gemaakt kunnen worden, is het belangrijk dat u weet waar u mee bezig bent.

De beschikbare instellingen zijn:

Twee winkelgroepen kunnen geen klanten, winkelwagens of bestellingen delen.

Bestaande winkelgroepen kunnen bewerkt worden vanuit de winkelgroepenlijst op de pagina "Multistore": klik op de knop "Wijzig" naast de winkel om het formulier te openen. Zoals verwacht kunt u niet de opties "Klanten delen" en "Orders delen" aanpassen.