Belastingregels

Voorheen werden deze regels in PrestaShop btw-regels genoemd. Omdat met deze regels meer kan worden toegepast dan slechts de Belasting Toegevoegde Waarde (denk aan de sales tax in de Verenigde Staten), is deze term hernoemd naar belastingregel.

Belastingregels maken het mogelijk om belastingen toe te passen voor specifieke landen.

Standaard wordt in PrestaShop een belasting toegepast op alle landen/staten/zones. Om een specifiek belastingtarief op een enkel land of een groep landen toe te passen moet u een btw-regel aanmaken. De btw-regel wordt daarna per product toegepast, bij het aanmaken van een product (tabblad "Prijzen").

U kunt niet direct een belasting toepassen op een product; u kunt slechts een belastingregel toepassen. Daarom moet u eerst alle relevante belastingen invoeren en vervolgens een btw-regel aanmaken voor die belastingen om de landen aan te geven waarvoor de belastingen gelden en deze toe te passen op producten.

Een aantal voorbeeldregels zijn al toegevoegd. Dit is afhankelijk van het land dat u kiest bij de installatie van PrestaShop. De belastingregels worden ingesteld voor elke belasting: de regels gelden als een landfilter; ze limiteren het gebruik van de belasting tot een specifiek aantal landen.

U moet een aantal regels bewerken om een beter inzicht te krijgen in de werken van belastingregels.

Een nieuwe belastingregel toevoegen

U kunt zoveel belastingregels toevoegen als nodig is aan uw PrestaShop-installatie. Niet alleen dat, maar ook moet u ervoor zorgen dat alle benodigde belastingregels zijn geregistreerd in uw winkel.

Het aanmaken van een belastingregel wordt gedaan in twee stappen:

  1. De regel aanmaken:
  2. Specificeer het land en het gedrag:

De standaardheffing die wordt toegepast op uw producten is gebaseerd op het standaardland van uw winkel.