Billing & Invoicing

Avalara - AvaTax

Alleen voor de Verenigde Staten.

Btw is lastig. AvaTax maakt het gemakkelijker.

Doing sales tax right is simple with Avalara.  They do all of the research and automate the process for you, ensuring that the system is up-to-date with the most recent sales tax and VAT rates and rules in every state and country, so you don't have to.  As a cloud-based service, AvaTax eliminates ongoing maintenance and support.  It provides you with a complete solution to manage your sales tax needs.

Europees btw nummer

Deze module maakt het mogelijk voor uw klanten om hun btw-nummer in te voeren en hun details. Het btw-nummer kan vervolgens worden gecontroleerd door middel van een webservice.

Het configuratiescherm is daarom erg gemakkelijk

Het btw-veld verschijnt alleen wanneer een klant aangeeft wat zijn of haar bedrijfsnaam is.