Województwa lub regiony

Poprzez "region" PrestaShop rozumie także Stany, czyli jednostki pierwszego stopnia w podziale administracyjnym państwa. W Stanach Zjednoczonych są to stany, we Włoszech regiony, w Polsce województwa.

Domyślnie PrestaShop dostarcza zestaw regionów: 54 stanów USA, 13 estados Meksyku, 13 prowincji Kanady, 34 prowincje Indonezji, 24 prowincje Argentyny, 47 todōfuken Japonii, oraz 110 prowincji Włoch.

Poprawnie zdefiniowane w bazie danych regiony pozwalają na lepsze przedstawienie możliwości dostawy dla Twoich przewoźników. Te regiony mogą być również niezwykle ważne w obliczaniu podatku w zależności od państwa. Dlatego ważne jest wprowadzenie podziału administracyjnego, jeśli jest to wązne dla Twoich przewoźników. Możesz znaleźć odpowiednie informacje dotyczące podziału administracyjnego na tej stronie Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Table_of_administrative_divisions_by_country.

Formularz adresowy w PrestaShopie wyświetla regiony tylko wtedy, gdy są one dostępne dla wybranego kraju. Dlatego upewnij się, że posiadasz praktyczną listę regionów, kiedy będzie ją dodawać. Z tego też powodu lista regionów zawiera włoskie prowincje (czyli drugi poziom podziału administracyjnego), zamiast regionów (pierwszy poziom).

Dodawanie nowego regionu/województwa/stanu

Stwórzmy więc nowy region. Naciśnij "Dodaj nowy", aby wyświetlić formularz.