Profile Pracowników

PrestaShop pozwala Ci na przypisanie pewnych obowiązków i praw każdemu pracownikowi, który pomaga przy prowadzeniu sklepu. Na przykład, administrator posiada dostęp do całego sklepu bez ograniczeń, podczas gdy pracownik może mieć dostęp do katalogu i zamówień.

Domyślnie Prestashop posiada 4 gotowe profile:

Możesz zobaczyć szczegóły uprawnień przeglądając każdy profil na stronie "Uprawnienia".

Profil SuperAdmin, nie może być usunięty, tylko jego nazwa może się zmienić.

Powinien być co najmniej jeden pracownik o profilu SuperAdmina.

Dodawanie nowego profilu.

Możesz dodać tyle profili, ile potrzebujesz.

Dodanie profilu jest proste, naciśnij "Dodaj nowy", wprowadź unikalną nazwę profilu i zachowaj.

Bardziej skomplikowana część, czyli nadawanie uprawnień, znajdziesz w kolejnym podrozdziale "Uprawnienia".