Reguły podatków

Reguły podatków sprawiają, że poszczególne podatki nakładane są na poszczególne kraje

Domyślnie w PrestaShopie podatek nakładany jest na wszystkie kraje/stany/strefy. Aby nałożyć konkretny podatek, na jeden kraj, albo zbiór krajów, musisz utworzyć regułę podatkową. Ta reguła będzie następnie nakładana na każdy produkt podczas procesu tworzenia produktu (zakładka "Ceny").

Nie możesz nałożyć podatku bezpośrednio na produkt. Dlatego najpierw musisz zapisać odpowiednie podatki, następnie stworzyć regułę, aby określić kraje, gdzie obowiązuje dany podatek, i w końcu ustawić podatek przy produkcie.

Kilka prostych reguł podatkowych jest już wprowadzonych, zależą one od tego, jaki kraj wybierzesz podczas instalacji PrestaShop. Reguły podatkowe są ustawione dla każdego podatku: reguły służą aktualnie jako filtr krajów, ograniczając użycie danego podatku do specyficznego kraju.

Powinieneś edytować kilka zaprezentowanych reguł, aby lepiej zrozumieć jak mogą być ustawione.

Dodawanie nowej reguły podatkowej

Możesz dodać tyle reguł, ile potrzebujesz. Ale powinieneś się upewnić także, że wszystkie wymagane podatki są zarejestrowane w sklepie.

Tworzenie nowej reguły odbywa się w dwóch krokach:

  1. Utwórz nową regułę podatkową:
  2. Określ kraj i zachowania:

Zauważ, że domyślny podatek nałożony na Twoje produkty opiera się na domyślnym kraju ustawionym dla Twojego sklepu.