Lokalizacja

Strona główna w menu „Lokalizacja” pozwala skonfigurować jednostki stosowane dla Twoich produktów.

Importuj pakiet lokalizacyjny

Ta sekcja zawiera obszerną listę istniejących pakietów lokalizacyjnych, które można zaimportować. Pozwala ona nie tylko zainstalować PrestaShop z odpowiednimi jednostkami lokalnymi, ale również zawiera wiele innych danych:

Jak możesz zauważyć, te dodatkowe dane są opcjonalne: możesz importować walutę i język dla danego kraju, ale na przykład nie jego podatki.

Chociaż nie należy dodawać zbyt wielu lokalnych danych z uwagi na możliwość przytłoczenia nimi zarówno siebie, jaki klienta, przydatne może być zaimportowanie pakietu lokalizacyjnego dla najczęściej odwiedzanych krajów (zgodnie z Twoimi statystykami).

Oprócz jednostek domyślnych nie można automatycznie usunąć wszystkich danych dla danego kraju; jeżeli musisz usunąć dane, należy to zrobić ręcznie na ich odpowiednich stronach w menu „Lokalizacja”.

 

Konfiguracja

Ta sekcja grupuje cztery domyślne, najważniejsze ustawienia lokalne:

Lokalizacja

Jednostki fizyczne prezentowane w tej sekcji (waga, odległość, rozmiar, objętość) są niezbędne zarówno dla prawidłowego opisu produktu klientowi, jak i dla Twojej własnej informacji potrzebnej do pakowania – co więcej, są kluczowym elementem Twojej współpracy z przewoźnikiem.

Wartości te można określić podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla państwa, ale mogą być również ręcznie edytowane w późniejszym czasie. Przykładowo, jeśli wolisz jako jednostkę zastosować centylitr zamiast litr zmień domyślne „l” na „cl”.
Wartości powinny być podawane w symbolach jednostek określonych w Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units.

Zaawansowane

Ostatnia sekcja wymaga podania języka oraz państwa, w którym Twój serwer jest zlokalizowany, jako kodu (identyfikatora) ISO:       

Wartości te mogą być ustalone podczas importowania pakietu lokalizacyjnego dla danego państwa, ale można także edytować je ręcznie w późniejszym czasie.