Tytuły

Narzędzie zarządzania zwrotami grzecznościowymi pozwala na lepsze grupowanie klientów. Na liście klientów masz możliwość wyboru wyświetlenia osób o określonym zwrocie grzecznościowym. Niektóre moduły mogą również bazować na zwrotach grzecznościowych dla pewnych funkcji.

Po kliknięciu na przycisk “Dodaj nowy tytuł”, wyświetli się następujący formularz: