Grupy klientów

PrestaShop daje możliwość nadania przywilejów Twoim klientom, zapisując ich do poszczególnych grup. Zarówno liczba grup klientów, jak i miejsc w nich jest nieograniczona.

Wszystko ustala się na stronie “Grupy” w menu “Klienci”.

Domyślnie dostępne są trzy grupy:

Te trzy grupy nie mogą zastać usunięte.

Aby stworzyć inne grupy, kliknij na “Dodaj nową grupę”. Otworzy się następujący formularz:

Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych danych możesz zapisać grupę. Jeśli chcesz dostosować ją za pomocą modułu lub kategorii, kliknij na końcu wiersza przycisk “Edytuj”. Wyświetli się formularz z dodatkowymi opcjami:

Możesz dodać klienta do wybranej przez Ciebie grupy, edytując jego informacje: z poziomu listy klientów (Menu “Klienci” -> strona “Klienci”). Kliknij na ikonę “Edytuj” znajdującą się na końcu wiersza w tabeli z listą klientów. Następnie wybierz grupę, do której chciałbyś, aby Twój klient należał. W przypadku, gdy przypiszesz mu więcej grup, pamiętaj o wskazaniu jego grupy głównej w polu “Domyślna grupa klientów”.