Uprawnienia

Uprawnienia są centralną częścią profili PrestaShopa. Pozwalają Ci ustalić bardzo dokładnie co dane konto pracownika może, a czego nie może.

Strona składa się z zakładek:

Jeśli wybierzesz jakikolwiek profil, oprócz SuperAdmina, pojawią się wszystkie informacje:

 

Dla każdej strony menu masz 5 opcji:

Tymczasem moduły mają tylko 2 opcje:

Uprawnienia SuperAdmina nie mogą być zmienione: ten profil ma po prostu dostęp do wszystkiego.

Nadawanie uprawnień nowemu profilowi

Dla tego przykładu stworzymy nowy profil: "Obsługa zamówień"; Najpierw stwórz taki profil, na stronie "Profile". Po utworzeniu go, pojawi się on na liście profili.

Następnie na stronie "Uprawnienia" otwórz zakładkę z nazwą profilu, a pojawią się dwie kolumny z kryteriami. Domyślnie nowy profil nie ma żadnego dostępu do Back-Office i może wyłącznie przeglądać niektóre moduły.

Masz dwa sposoby na wypełnienie odpowiednio pól w zależności od tego jakie chcesz nałożyć limity na dany profil:

Możesz zaznaczyć wszystko albo według:

Aby uniknąć błędów podczas konfiguracji uprawnień, PrestaShop zachowuje automatycznie ustawienia po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany. To oznacz, że nie musisz zapisywać tego, co ustaliłeś. Po nadaniu/odebraniu wszystkich uprawnień, możesz przejść do strony "Pracownicy" i nadać nowy profil odpowiedniemu pracownikowi.