Reguły cenowe katalogu

Reguły cenowe katalogu umożliwiają przypisanie obniżki cenowej do kategorii, producenta, dostawcy, atrybutu lub funkcji. Jak wskazuje sama nazwa, ten typ reguł stosuje się w odniesieniu do szeregu produktów; nie może być wykorzystany dla jednego produktu. Jeśli chcesz zastosować zniżki w stosunku do pojedynczych produktów, musisz zamiast tego stworzyć regułę koszyka lub cenę specjalną (w zakładce "Ceny" na stronie edycji produktu).

Przykładowo, możesz określić zasadę, że hiszpańscy klienci należący do grupy „Dobrych klientów” będą uprawnieni do 10% zniżki na produkty z kategorii „Elektronika” oraz wszystkie produkty firmy Sony w pierwszym tygodniu lipca.

Strona „Reguły cenowe katalogu” zawiera listę aktualnie obowiązujących zasad, którą możesz usunąć bądź edytować, klikając na ikony w kolumnie „Status”. Jeśli chcesz wyłączyć tę zasadę, po prostu zmień jej datę końcową na datę z dnia poprzedniego.

Tworzenie nowej reguły cenowej katalogu

Formularz jej tworzenia składa się z dwóch sekcji, pozwalających Ci na precyzyjne tworzenie nowych reguł.

Szczegółowe reguły cenowe

Pierwszy formularz jest łatwy w zrozumieniu.

W tym miejscu określasz, kto powinien korzystać z reguły, jakie zniżki ona zakłada i inne szczegóły.

Możesz połączyć wszystkie te reguły.

Warunki

Sekcja „Warunki” jest miejscem, gdzie ustawiasz produkty, do których ma zastosowanie reguła cenowa katalogu. Pojawia się tylko wtedy, gdy klikniesz przycisk „Dodaj nową grupę warunków”.

Na warunki składają się grupy warunków, co oznacza, że Twoje dane z powyższej sekcji „Reguły cenowe katalogu” mogą być stosowane dla szerokiego asortymentu produktów. Warunki są pogrupowane w sposób inkluzywny: wszystkie warunki muszą być spełnione, aby można stosować cenę katalogową. Stąd „I”.

Tymczasem grupy warunków są ekskluzywne: wystarczy, że jedna grupa ma zastosowanie, aby można było stosować cenę katalogową. Stąd „LUB”.

Domyślna grupa warunków jest pusta. Możesz dodać do niej warunki, używając menu rozwijanego w dolnej części sekcji:

Nowe warunki są domyślnie dodawane do grupy warunków, która została utworzona jako ostatnia. Jeśli chcesz dodać warunki do wcześniejszej grupy, kliknij na tę grupę, by ją zaznaczyć, a następnie dodaj warunki.

Nie możesz aktualnie usunąć grupy warunków.