Europejski numer VAT

Ten moduł pozwala na wprowadzenie Twoim klientom dokładnego numeru VAT. Numer VAT może zostać pobrany z sieci w oparciu o Twój kraj.
Konfiguracja jest prosta:

Pole na numer VAT pojawia się wyłącznie wtedy, gdy klient wpisze nazwę jego firmy w pole adresowe.