Zarządzanie klientami

Dbałość o klientów oznacza konieczność sprawdzania, czy ich profile zawierają informacje niezbędne do wysyłki, odpowiadania na ich pytania, tworzenia specjalnych grup rabatowych, weryfikowania, które zamówienia zostały zakończone, a które porzucone i wiele innych.

Menu “Klienci” pozwoli Ci na sprawdzenie szczegółowych informacji dotyczących kont użytkowników, na stworzenie grup, którym będzie można przyznać rabaty, na wyświetlenie koszyków w trakcie realizacji, na zarządzanie serwisem posprzedażowym itd.

Ten rozdział zawiera następujące podrozdziały: