Child pages
 • FAQ - Najczęściej zadawane pytania
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Table of content

Najczęściej zadawane pytania

Jak zainstalować PrestaShop?

Zobacz Początek PrestaShop 1.6

Do jakich danych mojego sklepu PrestaShop ma dostęp?

Oto odpowiedź po angileskui francusku.

Czy są jakieś ograniczenia licencyjne PrestaShop, jeśli są w ogóle jeśli tak to jakie?

PrestaShop jest wydana na zasadach Open Software License (OSL) v. 3.0. Moduły są udostępniane  na  Academic Free License 3.0.

Jak mogę zmodyfikować albo zbudować nowy motyw sklepu?

Zobacz  Przewodnik projektanta

Jak zaimportować dane produktu z innej aplikacji?

Jak sprawić aby mój serwer generował przyjazne adresy URL?

W poprzedniej wersji PrestaShop trzeba było ręcznie wygenerować nowy plik .htaccess po włączeniu przyjaznych adresów URL. To nie jest już ten przypadek w wersji 1.5: plik .htaccess jest teraz zarządzany przez PrestaShop a ty nie musisz się już o to martwić.

Nadal musisz włączyć przyjazne adresy URL, choć odbywa się to na dole strony w zakładce Prefereferencji "SEO & URLs".

See the dokumentacja strony preferencji SEO&URL.

Jak przetłumaczyć na mój język PrestaShop?

Możesz pomóc w tłumaczeniu PrestaShop na swój język uczestnicząc w użyj narzędzia Crowdin! Dziękujemy za twój wkład!

Jak dodać język do panelu administracyjnego albo dla użytkowników?

To jest ten samo, i odbywa się w dwóch etapach:

 • Na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja" " wybierz kraj dla języka który potrzebujesz, i zaimportuj pakiet lokalizacyjny.
 • Na stronie "Języki" w menu "Lokalizacja", upewnij się, że nowa język jest włączony. Możesz włączyć język w każdej chwili.

Upewnij się, że twoje produkty mają różne pola tekstowe (nazwa, opis, tagi, URL, itd.) są tłumaczone w każdym języku który jest udostępniany klientom.

Zobacz dokumentacja strony "Lokalizacja" strona języków.

Jak mogę dostosować tłumaczenia?

Możesz edytować pliki tłumaczeń bezpośrednio w PrestaShop na stronie "Tłumaczenia" w menu  "Lokalizacja".

Zobacz dokumentacja strony "Tłumaczenia".

Jak mogę sprawić aby moduły sposobów płatności były dostępne w PrestaShop? 

Możesz kupić moduły płatności na stronie strona adonsów PrestaShop .
Jest wiele dostepnych modułów i sposobów płatności dla wielu banków. Będziesz miał możliwość przyjmowania płatności kartami kredytowymi na kilka sposobów.

Jak mogę dodać lub zmienić walutę?

Waluta jest częścią pakietu lokalizacji, więc dodanie waluty oznacza zaimportowanie pakietu dla tego kraju.

 • na stronie "Lokalizacja" w menu "Lokalizacja", wybierz kraj dla waluty której potrzebujesz, i importuj pakiet lokalizacji. Możesz odznaczyć pola, których nie potrzebujesz na przykład języka, podatków, lub jednostek dla tego kraju Można także importować je wszystkie i wyłączyć język później, w razie potrzeby.
 • na stronie  "Waluty" w menu "Lokalizacja" umpewnij się, że nowa waluta jest włączona. Możesz wyłączyć walutę w każdym czasie.

Sprawdź czy twoje ceny są poprawne we wszystkich wypłatach!

Jak jak mogę aktywować bibliotekę GD?

The GD library enables PrestaShop to rework images that you upload, especially resizing them.

On a default installation of PHP, the GD Library should be turned on, but if that's not the case for your install, the standard Windows instructions are:

 1. In the root directory of your PHP folder, open the php.ini file.
 2. Uncomment the extension=php_gd2.dll line (about half-way through the file, in the middle of a long list of extensions) by deleting the ; at the start of the line.
 3. Restart the PHP services.

If you have no access to the php.ini file (which is often the case in shared hosting), contact your host about your hosting needs.

How do I use PayPal with PrestaShop?

Go to the "Modules" page, and install the Paypal module. Do not forget to configure it!

See the documentation for the "Modules" menu to understand how to manage modules.

How do I select which featured products are displayed on the homepage?

You need to associate the product to the homepage category. For each product you want displayed on the front-page, open the "Association" tab and select the "Home" category, in addition to the already-checked category.

See the documentation for the "Associations" tab of the product page.

How do I add and modify taxes in PrestaShop?

Go to the "Taxes" and "Tax rules" pages of the "Localization" menu.

See the documentation for the "Taxes" page, and the one for the "Taxes Rules" page.

How do I upgrade to a new version of PrestaShop?

See the page on updating your version of PrestaShop.

How do modules work in PrestaShop?

See the "Making the native modules work" chapter of the documentation, for the "Modules" page.

How do I set up an RSS feed to show my links (e.g., to my blog) on the Front Office?

Install the "RSS products feed" module, from the "Modules" page.

How do RMAs (Return Merchandise Authorizations) work in PrestaShop?

Everything happens in the "Merchandise returns" of the "Orders" menu.

See the documentation for the RMAs page.

How do I edit text for the "About us", "Delivery", "Legal notice", "Terms and conditions of use" and "Secure payment" static content pages ?

In the back office, navigate to "Preferences" > "CMS", and select the pages you want to edit.

See the documentation for the "CMS" page.

How do I upload an image to a CMS page?

CMS pages are built using a WYSIWYG system, which is based on the popular TinyMCE (http://www.tinymce.com/). When creating or editing a page, the editor presents a series of button, used to format and improve the text.

The "Upload" button is located int the bottom row of the interface:

 1. Click on the "Insert / Edit image" button. A new window opens.
 2. Click on the icon on the right of the "Image URL" field. Another window opens.
 3. Click on the "Upload" link at the top right of that window. The window darkens and you can click on the "Browse" button to find your image.
 4. Select your image on your computer, then click the "Upload" button. The upload indicator stops circling when the image is on your server. Click the "Close" link to get back to the previous window.
 5. Select your image in the folder but checking the box (you can view a thumbnail by clicking the icon next to the checkbox), then click the "Select" button. you are taken back to the first window, where you can see your image in full size in the first tab, and choose more options on the other two tabs. Click the "Insert" button to put your image in the CMS page and close that window.
 6. Finally, you can see your CMS page with your image clearly visible. If the image is too back, you can resize it using the border handles, or you can widen the text field. You can move the image at will.


How do I change the default images and texts on the homepage?

The default theme for PrestaShop features an image slider. You can edit that slider by configuring the "Image slider for your homepage" module, which can be found in the "Modules" page of the back office.

The default theme also features a block containing featured products. The products displayed are the ones which are associated with the home-page along with their default category (see the question above). This slider is managed using the "Featured Products on the homepage" module, which can be found in the "Modules" page of the back office. You can remove the slider from the homepage by uninstalling the module, or you can set the number of products to be displayed by configuring the module (click the "Configure" button for the module in the "Modules" page).

Some themes feature a default text on the homepage. This text is often managed by the "Home text editor" module, which can be found in the "Modules" page of the back office. You can remove the text from the homepage by uninstalling the module, or you can set the content of the text (including its static image) by configuring the module (click the "Configure" button for the module in the "Modules" page).

How can I display errors when I get a blank page?

Those blank pages are a HTTP 500 error. You can see that more properly by viewing the shop in the Chrome browser. Read more about it here:

This is a server error, which means that either the server has an issue, or the website's programming (ie., PrestaShop itself) has had something wrong happen.
HTTP 500 being a very general error, you will need more information in order to pinpoint where the problem is. You can do so by enabling the debug messages. Follow these instructions:

 • using your FTP client, go to your web server’s FTP, and open the file defines.inc.php, which is in the /config folder. There's a bunch of text, then this appears:

  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', false);
  if (_PS_MODE_DEV_)
 • change that second line: replace "false" with "true" (without quotes). It should now read:

  /* Debug only */
  define('_PS_MODE_DEV_', true);
  if (_PS_MODE_DEV_)

The "dev" mode is now enabled, and more detailed error messages should display. Use that to find where the problem lies – it could be a module, a section of the theme, or maybe even PrestaShop itself.
Once you have fixed the issue and error messages do not appear anymore, change the edited line back to "false".

How to display a different price for professionals?

In many countries, professionals are used to see prices displayed without the tax (even if the tax is indeed included in the final invoice).

This is not set up by default, but you you can easily put that in place for some select users. Regular users will still see the prices including taxes.

 1. Go to the "Groups" page of the "Customers" menu.
 2. Create a new group named "Professionals" (or any other fitting name).
 3. In the group-creation page, change the "Price display method" method option to use "Tax excluded". Save the group.

Now go to the "Customers" page, and for each professional customer:

 1. Open the customer edition page.
 2. In the "Group access" section, uncheck the regular "Client" group and check the new "Professionals" group
 3. In the "Default customer group", select the "Professionals" group.

This way, the clients marked as professionals will see prices without taxes as soon as they connect to their account. Visitors, guest and regular clients will still see tax-included prices.

How I can customize the maintenance page?

The maintenance page is actually a regular template file, located in your theme's folder.

You should therefore be able to find it in the name of maintenance.tpl, in the /themes/your_theme folder.

Open the maintenance.tpl file with a text editor, and edit at will. Be careful not to break the Smarty tags (marked {tag} or {/tag}) ; make sure to keep a backup in the folder, for instance under the name maintenance-originalFile.tpl.

How to modify a page's display?

You have to add your own selectors in your theme's CSS file. This file is usually found in /themes/YOUR_THEME/css/global.css.

Once created, you can use your selectors in the .tpl page you want to modify.

How to create your own page/template?

You can also create your own .tpl file (located in your theme directory), in which you can insert your own HTML tags, and create a .php page (at the root of your shop) which will call the .tpl file.

Here is an example:

First, your_page.php:

<?php
include(dirname(__FILE__).'/config/config.inc.php');
include(dirname(__FILE__).'/header.php');

$smarty->display(_PS_THEME_DIR_.'your_page.tpl');

include(dirname(__FILE__).'/footer.php');
?>

In this example, the your_page.tpl file contains your HTML code (which can use Smarty calls).

How to correctly import accentuated content using a CSV file?

If you make a CSV import with accentuated texts, be sure that the .csv file has been saved eith with the UTF-8 or iso-8859-1 encoding. If it is using iso-8859-1, make sure to indicate that in the "Import" page of the "Advanced parameters" menu. PrestaShop's default encoding is UTF-8.

If the CSV file does not use any of these encodings, open it in a text-editor (such as Notepad++), and save it using the UTF-8 encoding.

How to change the maximum size of uploaded files to your server?

To change the maximum size of the uploaded files in your server, you have to edit the php.ini file for your PHP installation. This can only be done if you do have access to your server's PHP configuration files. If not, ask your host.

If you do have access to php.ini, open it and edit the following lines:

post_max_size = [anything]
upload_max_filesize = [anything]

If you want to set the maximum to 200 megabytes, change their values to:

post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M

Finally, restart the server to take your changes into account.

How to add a link or an image to customize the mails sent to your customers?

PrestaShop enables you to automatically send a great variety of mails to your customers (order confirmations, site subscriptions, out of stock notifications, etc.). It might be useful to customize these mails: adding images, links to survey forms or information pages (blogs, news, etc.).

Let's say your company wants to customize the e-mail sent automatically to customers after a purchase, in order to redirect them to a survey form.

To add a link in the mails sent to your English-speaking customers, you have to:

 1. Go to the /mails/en directory from your shop root.
 2. Edit the HTML template relative to the mail you want to modify: for instance, order_conf.html is the e-mail sent for new orders.
 3. Insert the link to the survey right in the HTML code (static):

  <a href="http://www.myshop.com/survey.php">Click here if you want to participate to our survey!</a>
  

  or a dynamic link with your logo:

  <a href="{shop_url}" title="{shop_name}"><img alt="{shop_name}" src="{shop_logo}" style="border:none;"></a>
  
 4. Save the file.

Now the link will be added in every new mail sent after a purchase.

How to create a new translation?

Follow these steps:

 1. Go to your PrestaShop back office, in the "Localization" menu, and its "Languages" page.
 2. Add a new language: click the "Add" button on the top right of the table. Fill in the various fields:
  1. The name must be clearly labeled: English, French, Danish, Chinese... Make sure to use the correct language name, and write it fully.
  2. The ISO code must be from the ISO 636-1 list: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes. Be very precise: the system will check whether a language pack already exists for that ISO code
  3. PrestaShop uses FamFamFam's flag set, which you can download here: http://www.famfamfam.com/lab/icons/flags/.
  4. Don’t forget to activate the language.
  5. Save your changes.
 3. In order to help you get started with the translation, you must copy the strings from the another installed language to your own:
  1. Go to the "Translations" page of the "Localization" menu.
  2. In the "Copy" section: use the default language along with the default theme in the "From" fields, and your new language along with its theme in the "To" field. 
 4. Then you can start translating:
  1. Go to the "Modify translations" section at the top of the "Translations" page.
  2. Choose "Front Office Translations" in the drop-down list, then click on the flag of your new language.
  3. Start translating the fields.
  4. Click "Save the modifications" once it all seems correct to you.
  5. Repeat this step for each type of translation (back office, modules, etc.).
 5. Your own language is now totally translated! Test, test, test! Have your friends test it too!

If you want to contribute it to the PrestaShop project, you can propose your new translation to the PrestaShop Team. In the "Export a language" section, select the new language; in the following fields select "prestashop" then click "Export". Save this file and send it to [email protected] with as subject "New translation: XX", with "XX" being the ISO code of the language (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes).

You have contributed to the PrestaShop project! Thank you so much!

How to translate the administration menus?

While you can change the translation for all the strings within the PrestaShop administration, you cannot edit the names of the administration menus (Catalog, Orders, Customers, etc.) and their submenus (Products, Categories, Monitoring, etc.).

This is because these strings are not part of the translation files, but are stored directly within the database. In order to change it, you must go to the "Menus" page of the "Administration" menu.

This page displays a list of all the top-level menus in your administration, and you can also display their submenus by clicking on the "+" icon in the "Action" column.

From there, you can click on the "edit" icon for the menu or submenu you wish the change the name of. In the page that displays, click the flag next to the "Name" field in order to choose the languages for wish you want to translate the menu (you must have the target language already installed!), or directly change the name in the current language.

Save your changes: the administration is immediately updated with your new translation.

Note that this means you cannot send your menu translation to another shop. The manager of that other shop must perform these steps himself.

 

 

 • No labels