Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Current »

Administracja Back-Office

Menu Administracja zawiera specjalny zestaw ustawień, które mają na celu określenie funkcjonowania PrestaShopa w ramach pracy zespołowej.

Ten rozdział składa się z podrozdziałów:

 

  • No labels