Child pages
 • Podstawy rozwoju szablonu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Podstawy rozwoju szablonu

Koncepcja

System szablonów PrestaShop pozwala developerom i programistom łatwo zbudować swój własny szablon, pod warunkiem, że mają solidne podstawy techniczne.

System szablonów jest zbudowany na 3 - warstwowej architekturze :

 • Poziom danych (obiekty danych). Dostęp do bazy danych jest kontrolowany poprzez pliki w folderze  /classes.
 • Warstwa aplikacji (kontrola danych). Treści dostarczane przez uzytkowników są kontrolowane przez pliki w folderze głównym.
 • Poziom prezentacji (projekt).Wszystkie pliki tematu są w folderze /themes.

Szablon należy do warstwy prezentacji: Szablon plików znajduje się w folderze /themes, będzie obsługiwać dane dostępowe wysyłane przez warstwę aplikacji i ich powrót do warstwy aplikacji.

Zobacz w Wikipedii więcej informacji na temat architektury 3 warstwowej: http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture

Architektura 3 - warstwowa ma wiele zalet:

 • Ułatwia odczytanie kodu.
 • Programiści mogą dodawać i edytować kod szybciej.
 • Graficy i  integratorzy HTML mogą pracowć z zakresem powierzonych folderów /themes bez odczytania czy zrozumienia choćby jednej linijki kodu PHP.
 • Programiści mogą pracować na dodatkowych danych i modułach, które mogą wykorzystać integratorzy HTML.

 

Jest to ta sama zasada jak  w Model-View-Controller (MVC) architektury, tylko jest to prostrzy i bardziej przystepny sposób.
Dowiedz się więcej na temat MVC w Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller

Model

Model pokazuje zachowanie aplikacji: przetwarzania danych, interakcji bazy danych etc.

Opisuje lub zawiera dane które zostały przetworzone przez aplikacje. Zarządza tymi danymi i zapewnia ich integralność.

Widok

Widok jest interfejsem użytkownika z którym użytkownik wchodzi w interakcje.

Jego pierwszym zadaniem jest wyświetlanie danych, które są udzielane przez model. Jego druga rola służy do obsługi wszystkich działań ze strony użytkownika (kliknięcia myszą, wyboru elementów, przyciski, etc.), a także wysyła te zdarzenia do kontrolera. 

Widok nie przetwarza, tylko wyświetla widok przetwarzania wykonywanego przez model i komunikuje się z użytkownikiem.

Kontroler

Kontroler ma za zadanie synchronizować zdarzenia pomiędzy Modelem a Widokiem i aktualizować obydwa jeśli jest taka potrzeba. Otrzymuje on wszystkie zdarzenia użytkownika i inicjuje potrzebne czynności do wykonania.

Jeśli jest potrzeba zmian danych, Kontroler zapyta Model w celu zmiany danych, a Model z kolei powiadomi, że dane zostały zmienione, tak aby widok mógł się aktualizować samoczynnie.

Jak działa szablon

Szablon PrestaShop to zestaw plików które można edytować w celu zmiany wyglądu sklepu internetowego.

Oto kilka ważnych informacji:

 • Wszystkie tematy i pliki mają swoje lokalizacje w folderze głównym /themes.
 • Każdy z motywów ma swój własny sub-folder w folderze głównym tematów.
 • Każdy z tematów jest wykonany z pliku szablonów (.tpl), pliku obrazów (.gif, .jpg, .png), z jednego lub więcej plików CSS (.css), i czasami także z plików JavaScript (.js).
 • Każdy z temtów ma podgląd 180*200 preview.jpg  pliku w folderze umożliwiając właścicielowi sklepu zobaczenie wyglądu sklepu bezpośrednio z panelu adminstracyjnego, a następnie wybór odpowiedniego tematu.

Specyficzne foldery szablonu

Trzeba być świadomym, że istnieje 5 głównych folderów PrestaShop:

 • /modules: To gdzie moduły są zlokalizowane. Moduł zawiera pliki szablonów, które mogą być w części tematycznej przedefiniowane.
 • /themes: Jest miejscem gdzie wszystkie tematy są zlokalizowane. Domyślny temat 1.5 jest w folderze /default (w 1.4, był w /prestashop).
 • /mails: Tutaj są zlokalizowane wszystkie e-maile szablonu. E-mail szablonu  powinien dokładnie odzwierciedlać styl i projekt głównego szablonu. Każdy sub-folder zawiera szablony dla danego języka.
 • /img: W tym miejscu są zlokalizowane wszystkie obrazy sklepu. Specyficzne obrazy dotyczące szablonu są we własnym folderze /img
 • /pdf: Tutaj są zlokalizowane wszystkie modele dokumentów.

Generalne informacje

Jak działają szablony

Szablon PrestaShop jest zestawem plików które można edytować w celu zmiany wyglądu własnego sklepu internetowego.

Oto kilka ważnych ciekawostek:

 • Wszystkie motywy mają swoją lokalizacje w w folderze głównym /themes.
 • Każdy z motywów ma swój własny sub-folder w głównym folderze tematów.
 • Każdy z motywów jest wykonany z pliku szablonów  (.tpl), pliki obrazów (.gif, .jpg, .png), z jednego lub więcej plików CSS (.css), i czasami nawet z plików JavaScript (.js).
 • Każdy z nich ma 180*200 preview.jpg plik obrazka w folderze, umożliwiający właścicielowi sklepu zobaczenie wyglądu szablonu bezpośrednio z pozycji panelu adminstracyjnego i następnie wybór odpowiedniego motywu.

Specyficzne foldery szablonów

Jako developer musisz zwrócić uwagę na 5 głównych folderów:

 • /modules:to gdzie wszystkie moduły są zlokalizowane. Moduły szablonów  mają swoje pliki, możesz również przedefiniować części tematyczne.
 • /themes: tutaj są zlokalizowane wszystkie motywy.
  • Domyślny motyw 1.6 jest w folderze /default-bootstrap.
  • Domyślny motyw 1.5 był w folderze /default.
  • Domyślny motyw 1.4 był w folderze /prestashop.
 • /mails: Tutaj są zlokalizowane wszystkie szablony. Szablony e-mail powinny idealnie odzwierciedlać styl i design głównego motywu. Każdy sub-folder zawiera szablony dla danego języka.
 • /img: Tutaj są zlokalizowane obrazki sklepu. Specyficzne motywy obrazków są zapisywane we własnym folderze  /img.
 • /pdf: Tutaj są zlokalizowane modele dokumentów.

Podgląd na folder tematów

Oto podgląd na strukturę tematów w PrestaShop  (tutaj domyśny motyw):

 • Folder /css, zawiera wszystkie pliki CSS
  • Folder sass zawiera wszystkie foldery Sass.scss Pliki źródłowe, za nim zostaną skompilowane w plikach CSS.
 • Folder /font contkie potrzebuje plików trzcionek.
 • Foder /img zawiera wszystkie obrazki.
 • Folder/js zawiera wszystkie pliki JavaScript.
 • Folder /lang zawiera wszystkie tłumaczenia tematu.Jego prawa dostępu powinny być ustawione na CHMOD 666 (na przykład), tak, że narzędzie panelu adminstracyjnego do tłumaczenia może odczytywać i zapisywać do niego.
 • Folder/mobile zawiera mobilną wersje strony.
 • Folder /modules  zawiera potrzebny szablon plików do wielu modułów.
 • Folder główny zawiera tylko pliki TPL (pliki Smarty), jak również plik miniatur preview.jpg.

Technologie

Podstawy

Tak jak każda strona, szablony PrestaShop są wyświetlane jako mix HTML, CSS i JavaScript. Te trzy języki są podstawą każdej strony internetowej, dlatego powinienieś je znać za nim podejmiesz się edycji istniejącego tematu lub utworzysz nowy.

Domyślny szablon (/themes/default-bootstrap) używa HTML5, CSS3 i JQuery-steruje JavaScript (http://jquery.com/). Używamy jQuery v1.11+.

Smarty 3

W swej istocie motyw PrestaShop jest oparty na silniku szablonu Smarty 3 (http://www.smarty.net/), co pozwala programistą i developerom łatwo zabudować własnego motywu, z niewielką wiedzą techniczną  .

Smarty 2 jest od dawna przestarzała i nie powinna być używana do motywów w PrestaShop 1.6.

Bootstrap v3

Od kiedy wersja 1.6 PrestaShop zawiera strukturę czołową Bootstrap  (http://getbootstrap.com/). Jest to zbiór narzedzi HTML i CSS które pozwalają zbudować programiście ładną i responsywną  stronę (co oznacza, że można je łatwo dostosować do dowolnej wielkości ekranu). Początkowo służyło to do wewnętrznych wzorców i projektów w firmie Twitter, ale szybko urosło do najczęściej używanej ramy struktury czołowej.

PrestaShop używa Bootstrapa dla obydwu narzędzi szablonu zarówno czołowego jak i panelu administracyjnego.

Projektanci tworzący nowy panel administracyjny muszą używać Bootstrapa.

Projektanci tworzący nową stronę czołową powinni użyć Bootstrapa. Nie jest to obligatoryjne, ale Bootstrap jest mocno wkomponowany w PrestaShop.

Bootstrap początkowo używa mniej dynamicznego arkusza stylów LESS (http://lesscss.org/), ale PrestaShop używa Bootstrapa dla portu Sass (https://github.com/twbs/bootstrap-sass), Sass jest językiem który inspiruje LESS. To umożliwia użycie ramy Compass.

Przewodnik dla projektanta poruszy ten temat głębiej o Bootstrapie w późniejszym rozdziale.

Sass i Compass

Wersja 1.6 także daje możliwość użycia języka skryptu Sass (http://sass-lang.com/), i komponuje się z ramką Compassa.

Sass (skrót składniowy arkusza stylów) jest preprocesorem CSSS3 czyli warstwą pomiedzy arkuszami stylów których jesteś autorem i.css plików które służą przeglądarce (jak powiedział Dan Cederholm: http://alistapart.com/article/why-sass). Ma on na celu ułatwianie życia podczas tworzenia plików CSS poprzez rozszerzenie języka CSS:

 • Dodaje zmienne wstawek i funkcje (dziedziczy).
 • To pomaga w zapobiec powtórzenia kodu.
 • To sprawia, że łatwiej jest zachować kod.
 • To sprawia, że piszę się go szybciej.
 • etc.

Zamiast bezpośredniego tworzenia plików .css, projektant tworzy plik .sass albo.scss który jest interpretowany do standardu pliku CSS  przy użyciu wiersza polecenia lub narzędzia online.
Należy pamiętać, że można to zrobic zmieniając sposób w jaki używane jest zwykły proces CSS: Jak znowu pisze Dan Cederholm, "Sass jest przedłużeniem CSS3, a jego SCSS (“Sassy CSS”) składnia jest rozszerzeniem CSS3. Oznacza to, że ważny dokument CSS3 jest również ważnym dokumentem SCSS."

Ze swej strony, Compass (http://compass-style.org/) jest ramą Sassa – czyli kombinacja narzędzi jest stworzoną, aby pomóc budować i zarządzać plikami CSS używając języka Sass. Jest napisany w Ruby.

Ten przewodnik projektanta zagłębi się mocniej w Sass i Compass w następnym rozdziale.

Porady

Rozszerzenia przeglądarki

Wszyscy projektanci stron i programiści powinni stosować następujące rozszeżenia przeglądarki:

Zapewniają one wiele przydatnych narzędzi, wśród których DOM explorer, edytor CSS, network inspector, itp., a to ogromna pomoc podczas debugowania HTML, CSS, JavaScript, i nawet żądań Ajaxa.

Najlepsze porady

Tutaj znajduje się niewyczerpująca lista najlepszych porad którymi powinieneś się kierować kiedy kreujesz widok:

 1. Nie mieszaj kodu HTML i PHP; używaj tagów Smarty w celu uzyskania dynicznej strony.
 2. Nie mieszaj kodu HTML i CSS; kod CSS wstawiaj w separator pliku.css.
 3. Zawsze uprawamacniaj swój kod HTML i CSS używając walidatora W3C: http://validator.w3.org/ dla HTML i XHTML, http://jigsaw.w3.org/css-validator/ dla CSS.
 4. Nie rób zapytań SQL z kontrolera PHP (.php w pliku root PrestaShop); używaj istniejące metody z klasy PrestaShop, albo użyj nowej metody dla tej klasy.
 5. Zawsze sprawdzaj czy metoda której potrzebujesz czasem już nie istnieje w dostępnych klasach.
 6. Nigdy nie edytuj plików własnych PrestaShop, zawsze twórz swój kod w modułach w celu ułatwienia aktualizacji.
 7. Zawsze upewnij się że tworzysz przejrzysty i czytelny kod, na przyszłość twój kod będzie łatwy do odczytania przez inne osoby.
 8. Komentarze do kodu i nazwy metod napisz w prostym języku angielskim.
 9. Kiedy edytujesz motyw na stronie produkcyjnej sklepu, zawsze pamiętaj żeby najpierw umieścić sklep w trybie konserwacji poprzez panel administracyjny "Konserwacja " w zakładce preferencje.
 10. Używaj nowoczesnch przeglądarek takich jak, Firefox (najnowsza wersja non-beta), Google Chrome (najnowsza wersja non-beta), IE10+ albo Opera (najnowsza wersja non-beta) – i upewnij się że twoi znajomi rodzina również!
 11. Jeśli to tylko możliwe używaj CSS sprites (czytaj http://www.alistapart.com/articles/spriteshttp://www.alistapart.com/articles/sprites2/).
 12. Wyłącz pamieć podręczną swojej przeglądarki kiedy pracujesz.
 • No labels