Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Table of contents

Aktualizacja PrestaShop

Nowe wersje PrestaShop pojawiają się co kilka miesięcy, czasem nawet co tydzień. Niektóre z nich znacząco różnią się od wersji poprzednich, wiekszość zawiera tylko drobne poprawki, ale wszystkie aktualizacje sprawiają, że PrestaShop jest coraz doskonalszym narzedziem sprzedaży, w którym jest coraz wiecej ulepszeń i coraz mniej błędów. Dlatego też zalecamy używanie mozliwie najnowszej wersji tego oprogramowania.

Istnieją dwa sposoby aktualizowania PrestaShop:

Automatyczna aktualizacja wykorzystuje darmowy moduł 1-Click Upgrade.

Ręczna aktualizacja nie jest już wspierana, ale jej dokumentację zachowujemy dla celów archiwizacyjnych - oraz dla tych osób, które z jakichś względów nie mogą przeprowadzić aktualizacji automatycznej.

Uwaga

Proces aktualizacji może wpłynąć na wszystkie pliki i foldery, również te znajdujące sie w katalogu głównym sklepu. W tym zbiorze znajdują się także wszystkie kluczowe pliki niezbędne do działania sklepu, wszystkie domyślne moduły i domyślny szablon. Jeśli te pliki w Twoim sklepie zostały zmodyfikowane, po aktualizacji wszystkie te zmiany zostaną utracone.

Przeprowadzony prawidłowo, cały proces opisany w niniejszej instrukcji powinien zająć nie więcej niz pół godziny. Nie wolno pomijać żadnych kroków opisywanej tu procedury, ponieważ może to spowodować, że aktualizacja sie nie powiedzie.

Kopia zapasowa i możliwe problemy

W razie gdyby cos poszło nie tak, trzeba wcześniej utworzyć kopię zapasową danych i wiedzieć, jak w razie problemów ją przywrócić.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania innych problemów, zapoznaj sie z tymi informacjami.   

Wsparcie PrestaShop

W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów ze swoim sklepem, albo uzyskania pomocy przy instalacji sklepu, skontaktuj sie z nami i poznaj nasza ofertę profesjonalnego wsparcia.

Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji  w zakresie rozwiązywania wszystkich problemów związanych z aktualizacją twojego sklepu PrestaShop:

Checking the requirements for the new version

Before you do anything to your current installation of PrestaShop, you should check that your server configuration matches or exceeds the minimum requirements for the latest version of PrestaShop, which are indicated on this page: http://www.prestashop.com/en/system-requirements.
For instance, make sure that your web host does provide you with the required versions of PHP and MySQL. If not, ask your host to update the server configuration. If you are unsure which PHP and MySQL versions you are using, ask your web host.

If you web host won't update your server configuration, then it is time for you to find a better host. Do NOT perform an upgrade unless your server at least meets the system requirements.

For those upgrading from a version below 1.4.x

Older versions of PrestaShop might not make it as easy to upgrade to the latest version: the code base is quite different, many files have been moved around, many have been created, and others have been deleted. Therefore, the risk is high, when skipping from a very old version to the latest one, to see errors and mistakes aplenty.

You are also limited to the manual upgrade process: the 1-Click Upgrade module can only work with PrestaShop 1.4 and later versions.

You should therefore be even more careful. The older your version, the more you should pay attention to details: backups, custom files, edited theme, etc.

  • No labels