Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Moduły marketingu

Ta strona skupia w jednym miejscu najważniejsze z punktu widzenia marketingu moduły, dostępne w Twojej wersji PrestaShop. Służy jako skrót do niektórych kategorii modułów ze strony „Modułów”.

Moduły na tej stronie pochodzą z sekcji „Marketing i reklama” oraz „Inteligentne zakupy” na stronie „Modułów”.

Możesz zainstalować moduły bezpośrednio z tej strony. Po kliknięciu przyciska „Instaluj” moduł jest instalowany, a Ty zostajesz przeniesiony do strony „Moduły”, gdzie możesz otworzyć stronę konfiguracji modułu, klikając na link „Konfiguruj”. Możesz również wrócić do strony „Marketing” w celu otwarcia konfiguracji strony albo usunąć, wyłączyć, zresetować lub odinstalować ten moduł, w zależności od jego statusu.

 

  • No labels