Child pages
  • Modules voor site-certificatie en fraudepreventie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Site certification & Fraud prevention modules

PrestaShop Security (prestafraud)

PrestaShop Security is a servicegeboden door PrestaShop om uw winkel te beveiligen tegen fraude.

Als u nog geen account hebt, dan kunt u er direct één aanmaken vanuit de module: vul in het eerste veld uw e-mail in en controleer of het tweede veld de juiste URL van uw winkel bevat. Klik vervolgens op "Create Account". U zult akkoord moeten gaan met voorwaarden van de module.

Als u al een account hebt, verandert u de selector aan de bovenkant van het formulier, om het volledige configuratieformulier te tonen. Vul de velden in met de gegevens van uw winkel, samen met uw Shop ID en Shop KEY (zoals geleverd door PrestaShop Security).

Zodra de instellingen zijn bewaard, worden bestellingen automatisch door de module gecontroleerd, om te voorkomen dat er gefraudeerd kan worden.

  • No labels