Child pages
  • Image mapping toepassen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dit was een oude functie uit PrestaShop 1.5. Het is niet langer meer mogelijk om image mapping in te stellen in PrestaShop 1.6+

  • No labels