Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aan de slag met PrestaShop 1.6

Deze handleiding is geschreven om u te helpen met het downloaden en installeren van PrestaShop 1.6.

Andere talen

Handleidingen voor huidige versie:

Oudere versies:

Elke stap binnen deze handleiding is gedetailleerd omschreven, met tips om u te helpen het meeste uit PrestaShop te halen. Zorg ervoor dat u de instructies minimaal 1x doorgelezen hebt alvorens met de installatie te beginnen.

De hoofdstukken in deze handleiding kunnen het beste in chronologische volgorde doorlopen worden. Zo kan hoofdstuk "Benodigdheden"  het beste hierna gelezen worden. Aangeraden wordt, om geen enkele instructie over te slaan, want een goed werkende omgeving voor uw PrestaShop-installatie is essentieel om een efficiënte en goed werkende winkel te kunnen garanderen.

  • No labels